SPIRITUALITA ADVENTU – I. časť

Ak chceme uvažovať o spiritualite Adventného obdobia, mali by sme sa pýtať, kde sa najlepšie v adventnej liturgii prejavuje prítomnosť a pôsobenie Ducha Svätého. Ak sa teda celá liturgia odohráva „v sile Ducha Svätého“ (SC 6), tak potom veríme, že Duch Svätý bol a je neustále prítomný už od prvotnej Cirkvi. …