SPIRITUALITA ADVENTU – II. časť

Skôr než sa budeme venovať spiritualite adventného obdobia, je vhodné pozrieť sa na základnú teológiu liturgie týchto týždňov, z ktorej spiritualita vychádza. V tejto teológii môžeme vyzdvihnúť prítomnosť Ježiša Krista a Ducha Svätého a okrem toho aj naplnenie prisľúbení.