STRETNUTIE MISIJNEJ RODINY V BRATISLAVE – PETRŽALKE

Členovia Misijnej rodiny SVD pri Misijnom dome sv. Arnolda Janssena sa zišli 21. novembra na slávnosť Krista Kráľa na pravidelnom mesačnom stretnutí.