ÚVAHA XXXII. / „Buďte pripravení!“

Evanjelium 32. nedele v Cezročnom období nám umožňuje pozrieť sa na našu pripravenosť k stretnutiu s Pánom. Ako sa nám bude dariť vo večnosti, bude závisieť od toho, či dokážeme milovať: milovať Boha, seba samého a druhých. Otázka teda znie: milujem naozaj Boha, seba a ostatných?