ÚVAHA XXXIV. / „Nech žije Kristus Kráľ!“

Evanjelium z nedele Krista kráľa nám umožňuje pozrieť sa na spravodlivosť vo svete a objaviť, aké sú túžby Božského Srdca.