ÚVAHA XXXV. / „Objavujme hlbší rozmer“

Evanjelium z 1. adventnej nedele v liturgickom cykle B nás pozýva uvažovať nad možnosťou voľby, ktorú robíme každý deň. Pozýva nás zamyslieť sa, či naše voľby v živote sú automatické, alebo uvažujeme nad vecami a hľadáme v nich hlbší zmysel.