VEĽKONOČNÁ ÚVAHA V. / „Uveriť v Krista, aby som mohol žiť.“

V rámci série Veľkonočných úvah sa chceme spolu s Vami, drahí priatelia, zamýšľať nad tým, čo znamená byť Kristovým misionárom a ako sa podieľať na jeho povolaní v dnešnom svete. V úvahe na V. veľkonočnú nedeľu od P. Johna Quanga SVD, uvažujeme nad dôležitosťou nielen Krista poznať, ale i v neho uveriť.