Aktuality

VEĽKONOČNÁ ÚVAHA V. / „Uveriť v Krista, aby som mohol žiť.“

Podcast:

Ježiš pred svojim nanebovstúpením vo svojej rozlúčkovej reči (Jn 14) ubezpečil učeníkov, že ich nielenže nenechá sirotami, ale že ich uvedie do svojej duchovnej rodiny, ktorá má veľa príbytkov a môže pojať všetkých, a ktorá zároveň dáva život.

V tejto duchovnej rodine Ježiš opakovane zdôrazňuje svoje dôverné spojenie s Otcom. Stotožňuje sa s Otcom tak úplne vnútorne, že vidieť jeho, znamená vidieť Otca; On je v Otcovi a Otec je v ňom; poznať jeho, znamená poznať Otca. Stručne povedané, On a Otec sú jedno. Ježiš nás pozýva, aby sme sa aj my stali súčasťou tejto duchovnej rodiny a boli jedno s Otcom, ako je On.

Je paradoxné, že keď Kristus hovorí učeníkom svoje slová na rozlúčku, zároveň neodchádza „ niekde tam hore“, ale zostáva aj naďalej v nás iným, pritom dôverným spôsobom. Pokiaľ zachovávame jeho slová, sme s ním spojení a zostávame v ňom podobne, ako on zostáva so svojím Otcom, pretože robí to, čo mu Otec prikázal. Preto Ježiš povedal, že nikto nemôže prísť k Otcovi inak, ako skze neho.

Podobne ako Tomáš, sa môžeme pýtať, ako spoznáme cestu k tejto duchovnej rodine? V tejto rodine sú Ježiš a Otec jedno a my sme pozvaní do nej patriť a budeme v nej vítaní. Nemusíme ju príliš zložito hľadať. Veď sám Ježiš je CESTOU. Na tomto svete je veľa ciest. Ale nie všetky cesty vedú k pravde  a životu. Mnohé z nich môžu byť zavádzajúce a deštruktívne. Ježiš však zdôrazňuje: „Ja som Cesta, Pravda a Život“ a sľubuje, že tí, ktorí ho nasledujú, budú mať život. Veď On je dobrý pastier, ktorý nás vedie po správnej ceste životom.

Napokon, v evanjeliu tejto nedele Ježiš opakovane spomína slovo „veriť“. Nestačí ho poznať. Mnohí ľudia Ježiša poznajú, ale nie všetci v neho veria. Mnohí jeho súčasníci zo židovstva ho poznali, ale odmietli mu uveriť. Ako je to s nami? Poznáme Ježiša ako historickú osobu, alebo mu, a v neho veríme?

V tomto veľkonočnom období si my, jeho nasledovníci, pripomíname Kristove slová Marte: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa (ako v spasiteľa), bude žiť, aj keby zomrel, a každý, kto žije a verí vo mňa, nezomrie naveky. Veríš tomu?“ (Jn 11, 25-26). Odpovedzme si dnes každý vo svojom srdci na položenú Ježišovu otázku.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie