Aktuality

VEĽKONOČNÁ ÚVAHA IV. / „Poznám hlas pastiera?“

Podcast:

Ľudia v Ježišovej dobe by dnešnému príbehu z evanjelia ľahko porozumeli. Bolo bežnou praxou, že pastieri sa počas dňa rozprávali so svojimi ovcami, aby sa ovce oboznámili s hlasom pastiera, ktorý ich viedol cez rôzne miesta na pastvu. V noci niekoľko pastierov privádzalo svoje ovce do košiara, aby boli v bezpečí. Ráno potom každý pastier zavolal na svoje ovce, a keďže ovce poznali hlas svojho pastiera, išli za svojim pastierom, a nie za iným.
Prvá otázka, na ktorú by sme si dnes mali dať odpoveď je: Poznám hlas svojho pastiera? Oboznámil som sa s Jeho hlasom natoľko, že dokážem jasne rozlíšiť Jeho hlas od ostatných? Skúsme si predstaviť obraz niekoľkých pastierov, ktorí naraz volajú na svoje ovce. Je to obraz súperiacich hlasov s ktorými sa stretávame v našich životoch. Ale len jeden z týchto hlasov, je Božím hlasom. Poznáme jeho hlas? Alebo sa necháte zmiasť mnohými inými podnetmi, túžbami a príťažlivosťami, ktoré sa uchádzajú o našu pozornosť?
Ježiš v dnešnom podobenstve pokračoval slovami, že On nie je len Pastierom, ktorého hlas ovce poznajú, ale je aj bránou. „Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.“ Čo má Pán na mysli, keď sa nazýva bránou?
Pán je skutočne bránou a tou bránou je Božie slovo, ktoré sa nám zjavuje prostredníctvom Svätého Písma. Vernosť Božiemu slovu je jednou z najistejších ciest k životu v milosti. On je Slovo pravdy, ako ho odovzdáva a vysvetľuje Magistérium, učiteľský úrad Cirkvi. Vernosť autentickému učeniu Magistéria, najmä keď Svätý Otec hovorí v jednote s biskupmi, nám pomáha orientovať sa v mnohých omyloch a nástrahách našej doby. Ježiš sa nám sprítomňuje prostredníctvom sviatostí, ktoré sú dverami k jeho milosti a vstupom k pokrmu pre náš duchovný život. Okrem toho kedykoľvek k nám Pán prichádza prostredníctvom kázania, svedectva, učenia svätých a života modlitby v Cirkvi, alebo akýmkoľvek iným spôsobom; vtedy vstupujeme do brány a sme vpustení na jeho zelené pastviny.
Ježiš je bránou nielen pre ovce, ale aj pre každého z pastierov, ktorí vedú ovce v jeho mene. Sú to pastieri Cirkvi, ktorým Kristus zveril poslanie viesť Boží ľud. Preto pastieri musia neustále pozorne a pokorne načúvať Ježišovým slovám, aby nikdy nezlyhali pri vykonávaní zverenej pastierskej služby. Modlime sa tiež dnes za nové kňazské a rehoľné povolania, aby bolo stále dostatok dobrých pastierov pre vykonávanie Kristovej posvätnej služby a aby sa tí, ktorých Pán pre túto službu vyvolil, zjednocovali s jeho srdcom, Srdcom Dobrého Pastiera.
Zamyslime sa dnes nad obrazom Krista, Dobrého pastiera, ktorý nás volá rôznymi spôsobmi. Skutočne sa musíme naučiť byť vnímavý na jeho hlas, a táto citlivosť sa získava prostredníctvom viery, čítania Svätého Písma, modlitby a pristupovania k sviatostiam. Pretože keď raz spoznáme jeho hlas, ľahšie objavíme, ako nám slúži, ako nás inšpiruje a ako nás pozýva do života milosti tým, že sa s ním stretneme ako so zdrojom a cestou k novému životu.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie