VEĽKONOČNÁ ÚVAHA VI. / „Prijmem, že som milovaný?“

V rámci série Veľkonočných úvah sa chceme spolu s Vami, drahí priatelia, zamýšľať nad tým, čo znamená byť Kristovým misionárom a ako sa podieľať na jeho povolaní v dnešnom svete. V úvahe na VI. veľkonočnú nedeľu od P. Elmera Ibarra SVD, uvažujeme nad presvedčením, že ak niekoho milujeme, sme ochotní pre neho urobiť všetko.