Aktuality

VEĽKONOČNÁ ÚVAHA VI. / „Prijmem, že som milovaný?“

Podcast:

V evanjeliu na VI. veľkonočnú nedeľu nás Ježiš všetkých vyzýva, že ak ho naozaj milujeme, budeme aj dodržiavať jeho prikázania.

Dnešné evanjelium je pokračovaním Ježišovej „rozlúčkovej reči“ k učeníkom. Ježiš vedel, že bez neho by jeho učeníci nemali tušenie, ako pokračovať v službe, ktorú začal. Vedel, že bez neho budú jeho učeníci zraniteľní voči útokom farizejov a ďalších potenciálnych nepriateľov prvotnej Cirkvi. Vedel, že musí byť v nich naďalej prítomný, aby ich mohol viesť a oni aby mohli pokračovať v šírení Božej vlády až na samotný kraj sveta. A spôsob, akým to Ježiš urobil, bolo zoslanie Ducha Svätého ako Tešiteľa. Duch mal viesť učeníkov k tomu, čo majú hovoriť a čo majú robiť, najmä v čase krízy.

A taktiež v evanjeliu nás všetkých Ježiš vyzýva, aby sme svoju lásku k Ježišovi prejavovali dodržiavaním jeho prikázaní. Niektorí z nás si možno myslia, že čistá láska by mala byť bez podmienok. Iní to môžu chápať tak, že ak niekoho milujeme, tak ho jednoducho musíme milovať, žiadne keby a ale?

Ale Ježiš hovorí, že ak ho milujeme, tak potom musíme dodržiavať jeho prikázania. Neznamená to, že ak ich nedodržiavame, že nás už Ježiš nemiluje. Isto nie. Veď kvôli nám Ježiš zomrel na kríži, aby ukázal svoju lásku každému bez ohľadu na to, či ho milujeme na oplátku alebo nie. Vlastne čím viac sa od neho vzďaľujeme, tým viac nás miluje, aby nás svojou láskou priviedol opäť k nemu. Ak ho však skutočne milujeme, budeme chcieť poslúchať jeho prikázania. To je to najmenej, čo môžeme urobiť, aby sme ukázali, ako ho máme radi.

Jedným z mojich najobľúbenejších biblických úryvkov je verš z proroka Izaiáša, keď prorok povedal kráľovi Achazovi, že panna bude mať dieťa a že mu dá meno Emanuel, čo znamená „Boh s nami“. Pre mňa je to jeden z úryvkov, ktorý sprevádzal celý môj život. Vždy som veril, že Boh je stále s nami a nikdy nás neopustí. Že vo vzostupoch a pádoch svojho života viem, že Boh je vždy so mnou. Preto je pre mňa inšpiráciou aj ďalší úryvok z Matúšovho evanjelia, keď Ježiš pri svojom vystúpení do neba povedal: „Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.Áno, Ježiš nám sľúbil, že bude vždy s nami. Nezabúdajme na to, čo povedal: vždy bude s nami.

Preto v evanjeliu na dnešný deň Ježiš svojim učeníkom opäť sľúbil, že ich nenechá sirotami. Bude s nimi vždy prostredníctvom Tešiteľa, a tým je Duch Svätý. Bude to Duch Svätý, ktorý ich bude viesť, učiť a brániť pred akýmikoľvek útokmi na nich a na prvotnú Cirkev. A Duch Svätý je rovnako mocný ako sám Ježiš, keďže Duch Svätý je zároveň s Otcom i Synom, osobami Najsvätejšej Trojice. Preto ak čítame ďalej v Biblii, najmä v Skutkoch apoštolov, môžeme vidieť mnoho príbehov o tom, ako Duch Svätý viedol a prejavoval sa prostredníctvom skutkov Ježišových nasledovníkov v prvotnej Cirkvi.

Z dnešného evanjelia teda môžeme vyvodiť dve ponaučenia. Po prvé, mali by sme si byť istí, že Ježiš nás rozhodne miluje. Ježišova láska je všemocná. Miluje všetkých ľudí bez ohľadu na to, či my milujeme na oplátku jeho, alebo nie. Z našej strany však platí, že keď Ježiša skutočne milujeme, potom dodržiavame jeho prikázania, a tým sa prejavuje láska k Bohu a k blížnym. Po druhé, mali by sme si byť istí, že Ježiš je s nami teraz i aj naďalej. Neopustí nás. Svojich učeníkov neopustil ani potom, čo ich fyzicky zanechal. Poslal Ducha Svätého, aby bol s učeníkmi a viedol ich; a koná tak i naďalej na učeníkov všetkých čias. Áno, Duch Svätý v nás prebýva, jediné, čo musíme urobiť, je počúvať jeho vnuknutia a nechať sa viesť k večnému životu.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie