Transformačná sila utrpenia

24,10 

Na sklade

Teológia kríža v živote a diele Arnolda Janssena

Popis

Požiadavka vziať každý deň svoj kríž na svoje plecia a s vernosťou v postoji sebazáporu ho nasledovať je to jedna z podmienok, ako sa stať skutočným učeníkom vteleného Slova (porov. Mt 16,24; Mk 8,34; Lk 9,23). Svätci, kvalifikované vzory nasledovania Ježiša Krista po strmej ceste vedúcej k úzkej bráne večného života, ju propagovali ako cestu očisťovania, posväcovania, ktorej ovocím je láskyplné poznanie Boha a jeho svätej vôle. Podobné poznanie potvrdené vlastnou skúsenosťou dosiahol aj Arnold Janssen (1837-1909), ktorý založil tri rehoľné kongregácie: Spoločnosť Božieho Slova, Kongregáciu Služobníc Ducha Svätého a Kongregáciu Služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony. Stal sa nielen iniciátorom misijného hnutia v nemecky hovoriacich krajinách, ale bol neúnavným propagátorom ekumenických úsilí a zaangažovanosti laikov v apoštolskom nasadení. Stál za znovuzrodením hnutia duchovných cvičení a využíval dostupné médiá svojej doby pre šírenie radostnej zvesti evanjelia. Arnold Janssen počas svojho života poslal do misií stovky misionárov a tisíc ďalších mal vo svojich formačných domoch v Európe. Vo svojich námahách videl obrovské požehnanie svojich prác. Jeho zrod a rozvoj však vyžadoval veľkú obetu a realita kríža bola spoločným menovateľom každého úsilia, ktoré rozpoznal ako Božiu vôľu pre svoj život. Napriek ťažkostiam a opozíciám na svojej ceste vytrval a skrze dielo a pôsobenie svojich misionárov sa zapísal do svetových dejín. Kardinál A. Rossi vo svojom Positio k beatifikačnému procesu Arnolda Janssena preto uviedol medzi jeho heroickými čnosťami práve trpezlivosť, schopnosť sebaobetovania, vysoký stupeň apoštolského nasadenia a vernosť povolaniu uprostred každodenných námah. Arnold Janssen bol kardinálom prezentovaný ako žiarivý a vhodný model pre ľudí zavalených povinnosťami a problémami.

autor:
Igor Kráľ
Vydavateľstvo:
Spoločnosť Božieho Slova
Počet strán:
326
Väzba:
mäkká
Rok vydania:
2022