Žena zahalená Božími závojmi – Blahoslavená Mária Helena Stollenwerková

7,50 

Na sklade

,, Zakladateľka rehote Helena Stollenwerková bola navonok mlčanlivá, utiahnutá v postojoch a v smerovaní svojej duše. Upriamovala sa bezprostredne na Boha. ´´

Popis

,, Jej myseľ bola zameraná ďalej – na prácu v Božom kráľovstve – a okruh jej povinností ju celkom napĺňal a zamestnával. Z poverenia zakladateľa dlhý čas nepretržito viedla kláštornú kroniku. Na jej vlastný a osobne prežívaný denník jej už neostával čas – ona však ani necítila takúto potrebu, nemala takúto túžbu. Svedectiev vnútorného života duše, ktoré predsa len máme k dispozícii, nie je mnoho, no sú veľavravné, bohaté na obsah. Ukazujú jej osobnosť, sú reflektormi osvecujúcimi najvnútornejšiu podobu Božej služobnice. Modlitba, to je najvznešenejšie a najvyššie potvrdenie každého kresťana. Pred Pánom Bohom sa duša otvára viac a širšie ako pred zrakom a sluchom človeka. A hoci by bol človek sám osebe malý a bezvýznamný pred verejnosťou – v modlitbe rozvíja sily a mocnosti, ktoré dokážu hýbať nebom a zemou.´´

autor:
Sr. Sixta Mária Kasbauerová SSpS
Vydavateľstvo:
Spoločnosť Božieho Slova
Počet strán:
374
Väzba:
mäkká
Rok vydania:
2018