Aktuality

19. GENERÁLNA KAPITULA SVD NA POLCESTE

Zasadnutia generálnej kapituly verbistov pokračovali v druhom týždni sumarizáciou obrazu o stave našej rehoľno-misijnej kongregácie a to hlavne na základe správ z generálneho vedenia ako aj jednotlivých zón a provincií, régií či misií. Taktiež sa prehodnotili závery a odporúčania predchádzajúcej generálnej kapituly v roku 2018.

Keďže paralalne prebiehajú aj majstrovstvá Európy vo futbale, mnohí účastníci kapituly – a to nielen z Európy – si zvlášť večer pozreli zaujímavé zápasy. Aj my, traja Slováci na kapitule, sme sa potešili z postupu Slovenska zo základnej skupiny.

Vrcholom týždňa bola pápežská audiencia v piatok 28. júna 2024. Konala sa v Klementínskej sále vo Vatikáne, a zúčastnilo sa jej okolo 170 osôb. K spolubratom verbistom, účastníkom kapituly, sa pripojili aj spolubratia z Collegio Verbo Divino v Ríme; ďalej aj pozvaní hostia kapituly, teda dve SSpS sestry, štyria laickí spolupracovníci – po jednom z každej zóny, na ktoré je naše pôsobenie vo svete rozdelené – a niektorí zamestnanci generalátu SVD v Ríme.Sv. Otec František najskôr pozdravil generálneho predstaveného Pavla Budi Kledena, SVD, ktorý bol nedávno vymenovaný za arcibiskupa diecézy Ende na ostrove Flores v Indonézii. Usmial sa na neho a spýtal sa ho: „Čo ti to len urobili?“ Potom sa sústredil na tému našej kapituly, vyjadrenú v slovách: Nech svieti vaše svetlo pred ľuďmi“ (Mt 5, 16): verní a tvoriví učeníci v zranenom svete. Ocenil prácu misionárov a vyzval nás, aby sme sústredili na zdroj našej identity: Ježiša Krista, Slovo spásy. Zároveň nás pozval, aby sme sa pri úvahách a rozlišovaní nášho poslania stali: tvorcami pokoja, nádejou pre každú kultúru a misionármi synodality.

Nezabudol ani na 150 ročné Jubileum SVD v roku 2025. Pripomenul nám charizmu nášho zakladateľa sv. Arnolda Janssena: vedieť rozlíšiť Božiu vôľu a kráčať po ceste Ducha. V závere svojho príhovoru pápež František doslova povedal: „To je charizma zakladateľa! Kiež by ste aj dnes nasledovali túto charizmu! Nech jeho príklad a príhovor sprevádzajú vaše komunitné rozlišovanie a pomáhajú vám robiť odvážne kroky vpred v pokore a v dôvernom odovzdaní sa Bohu. Vďaka za to, kým ste, a za všetko, čo robíte. Zo srdca vám žehnaám a prosím vás, aby ste nezabudli sa za mňa modliť. Ďakujem.“     

Účastníci kapituly popoludní slávili sv. omšu v bazilike sv. Bartolomeja na Tiberskom ostrove v Ríme, ktorá sa stala akýmsi duchovným pamätníkom mučeníkov „modernej doby“. V priestoroch baziliky resp. krypty sú vystavené aj osobné predmety týchto svedkov vernosti, medzi nimi aj predmety misijnej sestry Veroniky Terézie Ráckovej SSpS, ktorá zomrela 20. mája 2016 na následky postrelenia pri výkone svojej lekárskej služby v Južnom Sudáne. Potom nasledovala návšteva, večera a modlitba s komunitou Sant´ Egidio v Ríme, ktorá je známa svojím sociálnym a charitatívnym nasadením, postaveným na troch pilieroch: modlitba, pokoj, chudobní (v taliančine ide o tri „P“: preghiera, pace, poveri).

V nedeľu čaká účastníkov kapituly návšteva katakomb sv. Domitily, ktoré spravujú verbisti, ako aj návšteva komunity SSpS v Ríme na Via Cassia. Deň ukončia v dome Collegio Verbo Divino, ktorý je sídlom generálneho vedenia. Zároveň je to miesto, kde si koná okolo 30 spolubratov verbistov postgraduálne štúdiá. Medzi nimi sú P. Milan Toman a P. Johny Ambattu zo Slovenskej provincie.

Keďže nasledujúci týždeň sa budú konať voľby nového generálneho predstaveného a jeho rady, radi by sme poprosili o modlitby a svetlo Ducha Svätého. Voľbám bude predchádzať jeden deň duchovnej obnovy, ktorú bude viesť generálny predstavený jezuitov, páter Arturo Sosa, SJ.

Z Ríma pozdravujú: P. Dušička, P. Dikoš a P. Vaňuš

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie