3. Čím sa líši úmysel „Večnej svätej omše“ od zvyčajnej omšovej intencie?

„Večná sv. omša“ je intencia nemenná, a zadáva sa na konkrétnu osobu s menom a priezviskom. Zvyčajná omšová intencia sa môže zadať napr. aj na akýkoľvek všeobecný úmysel (napr. za pokoj, za Božie požehnanie, za duše v očistci …).

„Večná sv. omša“ raz zapísaná, sa slúži každý deň do konca existencie Spoločnosti Božieho Slova.

Zvyčajná omšová intencia sa slúži obyčajne len jeden krát, v konkrétnom zadanom termíne, alebo v najbližšom termíne.

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie