Aktuality

50 ROKOV PÔSOBENIA VERBISTOV V SLOVENSKEJ KOMUNITE V SYDNEY

50 ROKOV PÔSOBENIA VERBISTOV V SLOVENSKEJ KOMUNITE V SYDNEY

Verbisti
v austrálskej provincii oslávili 50 rokov svojho pôsobenia medzi slovensky
hovoriacimi veriacimi v Sydney. Na ďakovnej svätej omši sa zúčastnilo viac
ako 550 veriacich.

„Oslava
posilnila naše vzťahy“, hovorí P. Henry Adler SVD, kaplán pre slovenskú
komunitu v Sydney.

K pátrovi
Henrymu sa na eucharistickej slávnosti pripojili pátri: provinciál P. Asaeli
Rass SVD, P. Nick de Groot SVD, P. Viet Nguyen SVD a P. Stephan
Gerdes SVD, ktorý nedávno začal pomáhať slovenskému kňazovi.

P. Rass predniesol homíliu, v ktorej hovoril o silných vzťahoch medzi verbistami a slovenskou komunitou v Sydney.

„Ďakoval som
im za spoluprácu s nami a taktiež za ich ústretovosť,
či rešpektovanie našich slabostí,“ hovorí P. Rass. Taktiež hovoril o
misijnej zodpovednosti pri ohlasovaní evanjelia a prisľúbil, že verbisti budú
naďalej pomáhať slovenskej komunite, kedykoľvek to bude možné.

P. Henry je duchovným sprievodcom slovenskej komunity svätého Cyrila a Metoda v Lidcombe už deväť rokov, ale vzťah medzi austrálskymi Slovákmi a misionármi Spoločnosti Božieho Slova Božieho začal v 70. rokoch minulého storočia, keď P. Ján Krasňanský SVD, prišiel pracovať do Sydney. Prví Slováci prišli do Austrálie v roku 1928 a boli rozptýlení po celom kontinente. Koncom  40. a začiatkom 50. rokov v Sydney našli svoj duchovný domov  v kostole sv. Františka u vtedajšieho Mons. Jamesa Freemana, ktorý sa neskôr stal arcibiskupom v Sydney. V polovici 50. rokov minulého storočia prevzal starostlivosť o slovenskú komunitu v Austrálii, jezuita Štefan Senčík SJ, po ktorom nasledoval saleziánsky kňaz don Tibor Strnisko SDB. O 20 rokov neskôr prichádza P. Ján Krasňanský SVD, ktorého v službe vystriedal P. Emil Černaj SVD.

Torta k oslave 50. rokov pastorácie SVD pre slovenskú komunitu v Sydney.
provinciál P. Asaeli Rass SVD a kaplán Slovenskej komunity P. Henry Adler SVD

V tom čase slovenskí katolíci nemali svoj vlastný duchovný domov. Trvalo šesť rokov, pokiaľ sa nazbieral dostatok finančných darov, aby mohol P. Emil Černaj SVD zabezpečiť v Sydney kostol a dom, ktorý sa stal duchovným domovom Slovákov žijúcich v Austrálii. Po získaní ďalších finančných prostriedkov bol kostol zrekonštruovaný, vysvätený a dostal názov: Slovenský katolícky kostol svätého Cyrila a Metoda. Komunita svätého Cyrila a Metoda je dnes centrom duchovného života po slovensky hovoriacich veriacich, ale aj miestom pre rodinné a kultúrne aktivity. Keď sa pred deviatimi rokmi ocitli bez kňaza, tak sa opäť obrátili s prosbou o pomoc na misionárov Spoločnosti Božieho Slova. Ujal sa ich  P. Henry, ktorý pochádza z Poľska a sväté omše slúži v slovenčine, ktorú ovláda veľmi dobre.

P. Henry
hovorí, že v priebehu rokov sa slovenská komunita veľmi spriatelila
s misionármi Spoločnosti Božieho Slova. 
„Stali sa misijnými spolupracovníkmi, podporili rôzne naše projekty a
vážime si nás spoločný dlhoročný vzťah.“

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie