STAŇ SA VIRTUÁLNYM PÚTNIKOM

Pozvanie na púť do online kaplnky svätého Arnolda Janssena v Steyli (Holandsko).

čítaj viac

POĎAKOVANIE P. MICHALA MARHEFKU SVD

Milí priatelia, dobrodinci a podporovatelia! S veľkou radosťou som prijal správu o vašej ochote a entuziazme podporiť našu prácu na misii v Rusku. Srdečná vďaka všetkým vám, ktorí cítite spolupatričnosť nielen s našou prácou, ale aj s ľuďmi, ktorým tu slúžime či už hlásaním Slova, alebo sociálnou pomocou.

čítaj viac

Predplatné časopisu HLASY Z DOMOVA A MISIÍ na rok 2022

Milí dobrodinci a priatelia misií, dávame Vám do pozornosti náš časopis Hlasy z domova a misií, kde si môžete prečítať aktuálne udalosti v Cirkvi na Slovensku i vo svete, pútavé príbehy a zážitky našich misionárov a taktiež duchovné zamyslenia. V časopise nájdete aj ponuku kníh, ktoré si môžete objednať v našej predajni Verbum.

čítaj viac

Proste Pána žatvy

Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v službe povolania. Je to silný prostriedok, ktorým napomôžeme rast duchovných povolaní v Cirkvi.

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena

Pápež František hovorí, že misie sú v srdci kresťanskej viery. Chápal to aj svätý Arnold a ukázal nám cestu, ako byť opravdivými misionármi.

čítaj viac

ONLINE MODLITEBNÁ KRABIČKA

Modlitebný tím z Univerzitného pastoračného centra v Bratislave (https://www.upc.uniba.sk/), ktorý spravujú verbisti (www.verbisti.sk) si počas tohtoročného lockdownu pripravil „online modlitebnú krabičku“, do ktorej je možné zaslať svoje prosby a úmysly modlitieb.

čítaj viac
MYŠLIENKA Dňa

„Keď bude Duch Svätý v Cirkvi viac oslavovaný, aj On viac oslávi Cirkev a dá jej tie milosti, ktoré potrebuje. Kňazi budú vynikať v zbožnosti, svätej učenosti a mravnej čistote a manželia budú zachovávať svoj stav svätým.“

Sv. Arnold Janssen

ZAMYSLENIE NA STREDU 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš Kristus prišiel zjavil plnosť Božej lásky a ohlasovať evanjelium o spáse, avšak nie všetci chápali šírku a hĺbku Božej lásky, ktorú zvestoval. …

čítaj viac

HODY V KOSTOLE SV. ARNOLDA JANSSENA

HODY V KOSTOLE SV. ARNOLDA JANSSENA

V nedeľu 16.1.2022 sa slávili hody v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena, ku ktorému patrí kostolík zasvätený tomuto svätcovi (v liturgickom kalendári sa slávi 15. januára). Vďaka uvoľneniu opatrení v poslednom týždni bolo možné zúčastniť sa sto ľudom na každej sv. omši, pričom sa slávili štyri (tri dopoludnia a jedna večer).

čítaj viac

Fotokronika: OTEC ARNOLD DNES …

Fotokronika: OTEC ARNOLD DNES …

Prinášame Vám MYŠLIENKY P. ARNOLDA JANSSENA, zakladateľa troch misijno-rehoľných kongregácii, predstavené v obrázkovej podobe.

čítaj viac

5 FAKTOV O SV. ARNOLDOVI, KTORÉ PRAVDEPODOBNE NEPOZNÁTE

5 FAKTOV O SV. ARNOLDOVI, KTORÉ PRAVDEPODOBNE NEPOZNÁTE

Autor, ktorý chce dosiahnuť, aby si internetový čitateľ na jeho článok klikol, musí zvoliť taký názov, ktorý bude neodolateľný. Naposledy som sa nechal zvábiť na článok, ktorý hovoril o faktoch kultového filmu Pelíšky, ktoré zaručene nepoznáme. Tento názov sa stal pre mňa (píše P. Igor Kráľ SVD) inšpiráciou a priviedol ma k tomu, že som sa pokúsil spísať päť skutočností o Arnoldovi Janssenovi, ktoré pravdepodobne nepoznáte.

čítaj viac

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (9. deň)

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (9. deň)

Pozývame Vás modliť sa posledný deň novény k sv. Arnoldovi Janssenovi. Novénu sa možno modliť súkromne alebo v spoločenstve s úmyslom vyprosiť si konkrétnu milosť na jeho príhovor. Na záver každého dňa novény sa podľa potreby môžu pripojiť Litánie k svätému Arnoldovi a Jozefovi.

čítaj viac

JEHO HROB HOVORÍ ZA VŠETKO: Pripomíname si duchovné dedičstvo sv. Arnolda Janssena

JEHO HROB HOVORÍ ZA VŠETKO: Pripomíname si duchovné dedičstvo sv. Arnolda Janssena

Návšteva hrobu nášho drahého zosnulého najmä pri výročí jeho smrti je nostalgickou chvíľou návratu späť, aby sme si vychutnali dedičstvo zosnulého, nechali sa uchvátiť inšpiráciami, ktoré nám zanechal, a tešili sa, že budeme s Božou pomocou schopní vyžarovať to isté dedičstvo novým a tvorivým spôsobom. ….

čítaj viac

STAŇ SA VIRTUÁLNYM PÚTNIKOM

STAŇ SA VIRTUÁLNYM PÚTNIKOM

Pozvanie na púť do online kaplnky svätého Arnolda Janssena v Steyli (Holandsko).

čítaj viac

Misijný magazín VERBISTI #10 Daliborko a Sant´EGIDIO

Misijný magazín VERBISTI #10 Daliborko a Sant´EGIDIO

Komunita Sant´Egidio zorganizovala vo farnosti na Daliborku v Petržalke vianočné pohostenie pre priateľov z ulice. 25. 12. 2021. Reportáž o tejto akcii Vám prinášame v novom Misijnom magazíne.

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: OTEC

Spiritualita Arnolda Janssena: OTEC

„Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5,48).

čítaj viac

MODLITBA K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU

MODLITBA K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU

Božské srdce Ježišovo, daruj pokoj našim rodinám, ako si nám to prisľúbilo, ó, Najsvätejšie a najvernejšie Srdce Ježišovo. …

čítaj viac

Fotokronika: VIANOCE NA KUBE 2021/2

Fotokronika: VIANOCE NA KUBE 2021/2

Prinášame Vám fotografie zo slávenia Vianoc od P. Michala Vrtáka SVD z malej a ďalekej komunity Vuelta Larga a z komunity Cocal.

čítaj viac

Fotokronika: VIANOCE V NITRE 2021

Fotokronika: VIANOCE V NITRE 2021

Prinášame Vám fotografie krásnej Vianočnej výzdoby z kostola a Misijného domu Matky Božej v Nitre na Kalvárii.

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: JEDNODUCHOSŤ

Spiritualita Arnolda Janssena: JEDNODUCHOSŤ

„Napodobňujte Boha ako milované deti“ (Ef 5,1).

čítaj viac

Fotokronika: VIANOCE NA KUBE 2021

Fotokronika: VIANOCE NA KUBE 2021

Prinášame vám fotografie zo slávenia Vianoc v komunite Nicaro (Farnosť Mayarí) a vo farnosti Preston na Kube, ktoré spravuje P. Radoslav Kottra, SVD
V oboch komunitách si deti pripravili aj krátky program, ktorým sa predstavili veriacim po svätej omši. Fotografie nám sprostredkoval P. Michal Vrták SVD, misionár na Kube. Ďakujeme mu za to.

čítaj viac
Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom. (Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie