CHCEŠ SA STAŤ MISIONÁROM?

Sme rodinou svätého Arnolda Janssena, muža s veľkou túžbou po záchrane ľudí všetkých národov. Sme rodinou s trvalým rozhodnutím žiť pre misie Ježiša Krista. Sme rodinou ľudí mnohých národov s povolaním od Boha slúžiť tým, ku ktorým nás posiela. ...

čítaj viac

Laickí misionári SVD

NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU MLADÝ MISIONÁR

Misijní priatelia, momentálne patrí synodalita medzi hlavné témy, ktoré v Cirkvi rezonujú vzhľadom na Synodu o synodalite naplánovanú na budúci rok. Preto v najnovšom čísle nášho časopisu poskytujeme pohľady ľudí zapojených v našom spoločenstve do jej prvej prípravnej fázy. ...

čítaj viac

Proste Pána žatvy

Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v službe povolania. Je to silný prostriedok, ktorým napomôžeme rast duchovných povolaní v Cirkvi.

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena

Pápež František hovorí, že misie sú v srdci kresťanskej viery. Chápal to aj svätý Arnold a ukázal nám cestu, ako byť opravdivými misionármi.

čítaj viac

Jubileum 1923 - 2023

MYŠLIENKA Dňa

„Často sa stáva, že to, čo považujeme za prekážku, nám v skutočnosti pomáha dokonalejšie realizovať Božie plány.“

Sv. Arnold Janssen

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. BERNARDA, OPÁTA A UČITEĽA CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. BERNARDA, OPÁTA A UČITEĽA CIRKVI

Dnes sa Ježiš modlí za učeníkov všetkých čias, tých vtedajších aj tých, ktorí ešte len
prídu vďaka svedectvu kresťanov všetkých generácií: „neprosím len za nich, ale aj za
tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa“ (Jn 17,20)

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ

Dnešní podobenství z evangelia hovoří o hostině v Království.

čítaj viac

Misijný magazín verbisti #16

Misijný magazín verbisti #16

V lete 2022 boli študenti UPeCe Bratislava s o. Maťom na misiách v Rumunsku medzi Slovákmi v dedinách Bodonoš, Derna, Bajaš a Gemelčička. Reportáž v nasledujúcom videu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Skúmajme sami seba, aby sme zistili, ako sme na tom s posudzovaním, porovnávaním a hodnotením.

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: KOMUNIKÁCIA

Spiritualita Arnolda Janssena: KOMUNIKÁCIA

„Oslavujte Pána, vzývajte jeho meno, oznámte jeho skutky národom, rozhlasujte, že je slávne jeho meno“ (Iz 12,4).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: PAPUA NOVÁ GUINEA A AUSTRÁLIA

Spiritualita Arnolda Janssena: PAPUA NOVÁ GUINEA A AUSTRÁLIA

„A myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodné porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť“ (Rim 8,18).

čítaj viac

Misijný magazín verbisti #14

Misijný magazín verbisti #14

Misijná činnosť verbistov v Japonsku.
Prinášame Vám rozhovor s P. Jakubom Rajčánim SVD, dlhoročným misionárom verbistom v Japonsku, ktorý …

čítaj viac

VERBISTI NA EXPO POVOLANÍ V TRENČÍNE

VERBISTI NA EXPO POVOLANÍ V TRENČÍNE

Počas Národného stretnutia mládeže, ktoré sa uskutočnilo v Trenčíne, sa konalo tzv. Expo povolaní, teda prezentácia reholí a spoločenstiev, ktoré pôsobia na Slovensku. …

čítaj viac

MLADÍ Z VERBISTICKÝCH SPOLOČENSTIEV NA T22 V TRENČÍNE

MLADÍ Z VERBISTICKÝCH SPOLOČENSTIEV NA T22 V TRENČÍNE

Národné stretnutie mládeže T22 sa po štyroch rokoch uskutočnilo posledný júlový týždeň v Trenčíne. Od štvrtku do nedele bol pre mladých z celého Slovenska pripravený zaujímavý duchovný a kultúrny program, rôzne workshopy a diskusie. …

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

Spiritualita Arnolda Janssena: SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

„Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok…“ (2Kor 9,8).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: LATINSKÁ AMERIKA

Spiritualita Arnolda Janssena: LATINSKÁ AMERIKA

„Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami – hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja, a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej“ (Jer 29,11).

čítaj viac

Fotokronika: OTEC ARNOLD DNES …

Fotokronika: OTEC ARNOLD DNES …

Prinášame Vám MYŠLIENKY P. ARNOLDA JANSSENA, zakladateľa troch misijno-rehoľných kongregácii, predstavené v obrázkovej podobe.

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: AFRIKA

Spiritualita Arnolda Janssena: AFRIKA

„Kristus ma neposlal krstiť, ale hlásať evanjelium, a nie v múdrosti slova, aby nebol vyprázdnený Kristov kríž“ (1Kor 1,17).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: EURÓPA

Spiritualita Arnolda Janssena: EURÓPA

„…usilovali sme sa odísť do Macedónska, presvedčení, že nás Boh volá hlásať im evanjelium!“ (Sk 16,10)

čítaj viac
Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom. (Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie