Bernard Kulha, misionár v Bolívii odišiel do večnosti

Bernard Kulha, misionár v Bolívii odišiel do večnosti

Tichý a skromný misionár, telom i dušou Boží muž, odovzdal svoju dušu Pánovi, ktorý ho povolal z tohto sveta k sebe.

Pán života a smrti si povolal k sebe z pozemskej púte nášho spolubrata, Pátra Bernarda Kulhu SVD.

Páter Bernard sa narodil 16. augusta 1933 v Hrubove. Bol misionárom v Bolívii a Paraguay.
Posledné roky žil v kruhu rehoľnej rodiny v Nitre na Kalvárii, kde si ho v neskorých nočných hodinách 24. marca 2019 Pán povolal k sebe.

Zádušná sv. omša bude v stredu 27.3.2019 o 11.00 v Nitre na Kalvárii a po jej skončení pohrebné obrady na cinríne na Cabajskej ceste v Nitre.

Odpočinutie večné daj mu Pane!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.