Fotokroniky

NOVÝ DIAKON VERBISTA LUKÁŠ

NOVÝ DIAKON VERBISTA LUKÁŠ

Verbisti majú nového diakona. V sobotu 22. októbra 2022 vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského prijal rád diakonátu Lukáš Hanúsek SVD. Slávnosť sa uskutočnila v kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave-Petržalke za hojnej účasti kňazov, mládeže a Božieho ľudu.

Svedectvo o súcosti kandidáta diakonátu vydal rektor misijného domu Arnolda Janssena, Johny Ambattu. Byť diakonom je darom nášho Pána Ježiša, ktorý každému z nás dáva zvláštne povolanie.

Diakon Lukáš Hanúsek sa narodil 7. februára 1990 v Bratislave ako štvrtý zo šiestich detí rodičom Michalovi a Helene. Pokrstený bol o 11 dní neskôr vo farskom kostole v Pezinku. Vyrastal v Pezinku, v historickej časti Cajla, neďaleko svojich starých rodičov a príbuzných. Na Cajle sa aktívne zúčastňoval sv. omší v kostolíku povýšenia sv. Kríža, kde začal aj miništrovať. V Pezinku navštevoval základnú školu, neskôr tu absolvoval aj Obchodnú akadémiu. Po maturite nastúpil na Ekonomickú univerzitu v Bratislave, kde získal titul inžinier v odbore Hospodárska politika. Po ukončení štúdií nastúpil ako finančný analytik do spoločnosti Lidl.
Už ako študent vysokej školy sa Lukáš niekoľkokrát zúčastnil duchovných obnov, ktoré organizovali verbisti v Misijnom dome v Bratislave. Vďaka nim spoznal túto rehoľnú spoločnosť a neskôr aj túžbu stať sa jej súčasťou a podieľať sa na jej misijnom poslaní.
Po roku v zamestnaní v spoločnosti Lidl Lukáš nastúpil 26. júla v roku 2015 do postulátu Spoločnosti Božieho slova v Nitre. V dnešný deň pred 7 rokmi vstúpil do ročného noviciátu a o rok neskôr, v roku 2016, zložil svoje prvé rehoľné sľuby.
Počas rokov formácie Lukáš študoval  a študuje na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Po ukončení bakalárskeho stupňa absolvoval ročnú pastoračnú prax vo farnosti Kolín v Česku. Momentálne študuje na magisterskom stupni v odbore Katolícka teológia, ktorý by mal ukončiť budúci rok. Lukášovým misijným určením je Čad.
V homílii arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský povzbudil kandidáta diakonátu k prežívaniu diakonskej služby v úzkom spojení s Božím slovom. “Znie to tak samozrejme, ale je to fascinujúce. Mať Slovo od Boha, môcť ho počuť našimi ľudskými ušami”, zamyslel sa v homíli Mons. Zvolenský. Lukáš si zvolil Spoločnosť Božieho Slova a dnes osobitným spôsobom v tejto Spoločnosti dostane aj poslanie prostredníctvom diakonskej vysviacky, aby Božiemu Slovu slúžil. Ďalej Mons. Zvolenský sa v homílii sústredil na myšlienky služby Božiemu Slovu, ktorú diakon vykonáva. “Sprostredkovať Božie slovo iným znamená, že človek si zachová ľudskú pokoru, že sa neoddá nadmerne radostiam pozemského života, aby nestratil zmysel pre to, čo hovorí Boh.” Arcibiskup Zvolenský poukázal na potrebu byť vnímavý pre to, čo hovorí Boh. Lukáša povzbudil, že dostáva pozoruhodné misijné určenie do Čadu a poprial mu, aby svietil Božím slovom a bol stelesnením Božieho slova medzi tými, ku ktorým je poslaný.

Nový diakon slúžil počas sv. omše a po jej skončení nasledovalo pohostenie v záhrade misijného domu. Práve tam sa veriaci, priatelia a známi mali možnosť stretnúť s diakonom Lukášom, pánom arcibiskupom, verbistami a známymi a takto spoločne prežívať radosť z nového diakona, ktorého nám Pán požehnal. Sprevádzajme diakona Lukáša svojimi modlitbami, aby vytrval na ceste, ktorú mu určil Pán.

Text: Martin Štefanec SVD

Foto: Tamara Rusnáková

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie