Aktuality

KATECHÉZA NA 1. PÔSTNU NEDEĽU 2021 – “NEBOJ SA…” – P. JÁN ŠTEFANEC SVD

Témou dnešnej katechézy o sv. Jozefovi je jednoduchá výzva,
ktorú počul sv. Jozef – Neboj sa!

Neboj sa!

Ako veľmi potrebujeme počuť práve tieto slová!

 • Ako hovorí sv. Otec František
  v úvode apoštolského listu Patris Corde, o sv. Jozefovi vieme, že
  bol: jednoduchým tesárom
 • Máriiným snúbencom
 • „spravodlivým človekom“ vždy pripraveným
  nasledovať Božiu vôľu, ktorá sa mu zjavila skrze Boží zákon ale tiež aj to,
  že  v minimálne štyroch snoch, po dlhej a
  namáhavej ceste z Nazareta do Betlehema videl Mesiáša narodiť sa v maštali,
  lebo inde pre nich nebolo miesta
 • Bol svedkom klaňania sa pastierov  a mudrcov.
 • Mmal odvahu stať sa pred zákonom
  Ježišovým otcom a dať mu meno, ktoré mu zjavil anjel.
 • Spolu 
  s Ježišovou matkou štyridsať dní po jeho narodení obetoval Dieťa Pánovi
  v chráme a vypočul si šokujúce Simeonovo proroctvo o Ježišovi a Márii
 • Aby uchránil Ježiša pred Herodesom,
  býval ako cudzinec v Egypte
 • Po návrate do vlasti viedol skrytý život
  v malej a temer neznámej dedinke Nazaret v Galilei – o ktorej sa hovorilo, že
  stadiaľ „prorok nepovstane“ a „nemôže byť stadiaľ nič dobré“ ďaleko od
  Betlehema, jeho rodného mesta, a od Jeruzalema, kde sa týčil chrám. Keď sa počas
  púte do Jeruzalema dvanásťročný Ježiš stratil, Jozef s Máriou ho s bolesťou
  hľadali a našli ho v chráme, ako sa zhováral s učiteľmi Zákona

Jozef bol skutočným mužom nádeje! Mimoriadnou postavou. A z tohto všetkého môžme
usúdiť, že sa naozaj nebál!

Jozef vďaka všetkému čo prežil je skutočne
blízky každému z nás v našej ľudskej situácii.

Počas pandémie, v ktorej zakusujeme, že „naše
životy udržiavajú bežní ľudia, potrebujeme znovu oživiť nádej, že bude
lepšie, že raz sa táto mora skončí.

Už to, že mnohí ľudia vôkol nás každý deň
prejavujú trpezlivosť, šíria nádej a snažia sa nezasievať paniku, je pre nás
obrovskou posilou. Všetci môžeme objaviť vo sv. Jozefovi, mužovi bežného,
nenápadného a skrytého života – orodovníka, oporu a sprievodcu v ťažkých chvíľach.
Svätý Jozef nám pripomína, že všetci tí, čo sú zdanlivo skrytí alebo sú „v
tieni“, môžu v dejinách spásy zohrávať nenahraditeľnú úlohu. A aj toto
je obrovská nádej
! Pozvanie nebáť sa.

Veľkosť sv. Jozefa spočíva v tom, že bol
Máriiným manželom a Ježišovým otcom. A takto sa – podľa slov sv. Jána
Zlatoústeho – „dal do služby celému plánu spásy“.

Byť otcom dnes – byť otcom na svojom mieste –
to je poslanie, ktoré je kľúčové a veľmi žiadané.

Je veľa detí ktoré majú v živote
šťastie, lebo majú veľkorysých a starostlivých otcov. Sú však deti, ktorým
otec chýba. Nielen fyzicky, ale bytostne. Z toho plynie pozvanie
k prežívaniu otcovstva podľa vzoru sv. Jozefa. Neustála aktívna zanietená
prítomnosť.. Deliť sa, darovať sa, spolu sa naučiť, pomáhať tým, ktorí sú nám
zverení, pomáhať im v raste…

Sv. Jozef 
svoju legálnu právomoc nad svätou rodinou využil na to, aby jej úplne
daroval seba samého, svoj život, svoju prácu.

Svoje ľudské povolanie milovať domácich tak
premenil na nadľudské darovanie seba, svojho srdca a všetkých schopností na
lásku v službe Mesiášovi, ktorý rástol v jeho dome.

Otcami sa nerodíme, otcami sa stávame. A
nestávame sa nimi tým, že privedieme na svet dieťa, ale preto, že prevezmeme
zodpovednosť za starostlivosť oň. Zakaždým, keď ktokoľvek prijme starostlivosť
o život druhého, v istom zmysle plní voči nemu otcovskú úlohu. Napĺňa Boží plán
s človekom.

Napokon Jozef je pre nás dôležitou postavou,
ktorá nám sprítomňuje muža, ktorý počúva Boží hlas a chce pochopiť tento
Boží plán. Stáva sa poslušným voči tomuto hlasu a preto jeho konanie je
nasledovaniahodným.

V dnešnom svete je málo vecí, ktorým sa
ochotne podriadime. Väčšinou sa podriaďujeme preto, lebo musíme. Ochotne sa
podriadiť plneniu Božej vôle je možné vtedy, ak ju spoznáme a ak máme
odvahu. Jozef je preto pre nás veľkým vzorom práve v tejto odvahe.

Keď
počuje slová: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku“ , ako nám ich
podáva evanjelista Matúš neváha, nevyhovára sa, nevyjednáva. Plní si naplno
svoju otcovskú úlohu starostlivosti o jemu zverených. Akoby dávno pred
Exupérym naplnil slová ktoré vložil do úst líške, ktorá povedala:
„Dobre vidíme iba
srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné.“

Je to veľmi silné pozvanie pre každého
z nás, aby sme načúvali Božiemu hlasu, aby sme rozpoznali Božiu vôľu,
prestali sa báť a stali poslušnými pred naším Bohom.

Práve vzor sv. Jozefa nás v tomto
predsavzatí môže naplno inšpirovať, lebo to hlavné ostáva našim očiam
neviditeľné.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie