Ľudové misie v Trebišove

Ľudové misie v Trebišove

Farnosť Trebišov privítala misionárov Verbistov, ktorí vedú celý týždeň od 9.3. do 17.3.2019 ľudové misie vo farnosti

Vyprosujme im všetkým potrebnú silu a milosť Božiu, aby boli účinným nástrojom Ducha Svätého pri obnove celej trebišovskej farnosti.