Pozrite si video k Mimoriadnemu misijnému mesiacu

Pozrite si video k Mimoriadnemu misijnému mesiacu

V októbri 2019 sa v celej Katolíckej cirkvi začína sláviť aktivita s názvom „Mimoriadny misijný mesiac“. Kongregácia pre evanjelizáciu národov pripravila k tomuto mesiacu motivačné video, ktoré Vás pozývame pozrieť si.

„Pokrstení a poslaní – misia Kristovej Cirkvi vo svete. Mimoriadny misijný mesiac október 2019“ – to je názov osemminútového duchovne i informačne bohatého filmu so zábermi zo života misie „ad gentes“ v celom svete. Medzi sprievodcami, ktorí divákovi približujú dôležitosť a historický kontext celosvetového misijného podujatia z podnetu pápeža Františka je aj prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál Fernando Filoni.

Štyri rozmery misijného mesiaca

Na prianie pápeža Františka majú misijný mesiac charakterizovať štyri rozmery:
1. Osobné stretnutie so živým Ježišom Kristom v Cirkvi prostredníctvom Eucharistie, Božieho slova, osobnej a spoločnej modlitby.
2. Svedectvo svätých a mučeníkov misií, a to aj nekanonizovaných mučeníkov.
3. Biblická, katechetická, spirituálna a teologická formácia pre misie.
4. Misijná láska ako spoločné úsilie všetkých znamená materiálne podporovať ohlasovanie evanjelia a formáciu vo viere a v misiách, zvlášť v najchudobnejších cirkvách.

In: http://misijnediela.sk/mimoriadny-misijny-mesiac-oktober-2019/

Viac o Mimoriadnom misijnom mesiaci sa môžete dozvedieť na internetovej stránke: http://www.october2019.va/en.html

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie