Aktuality

Pozrite si video k Mimoriadnemu misijnému mesiacu

Pozrite si video k Mimoriadnemu misijnému mesiacu

V októbri 2019 sa v celej Katolíckej cirkvi začína sláviť aktivita s názvom “Mimoriadny misijný mesiac”. Kongregácia pre evanjelizáciu národov pripravila k tomuto mesiacu motivačné video, ktoré Vás pozývame pozrieť si.

„Pokrstení a poslaní – misia Kristovej Cirkvi vo svete. Mimoriadny misijný mesiac október 2019“ – to je názov osemminútového duchovne i informačne bohatého filmu so zábermi zo života misie „ad gentes“ v celom svete. Medzi sprievodcami, ktorí divákovi približujú dôležitosť a historický kontext celosvetového misijného podujatia z podnetu pápeža Františka je aj prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál Fernando Filoni.

Štyri rozmery misijného mesiaca

Na prianie pápeža Františka majú misijný mesiac charakterizovať štyri rozmery:
1. Osobné stretnutie so živým Ježišom Kristom v Cirkvi prostredníctvom Eucharistie, Božieho slova, osobnej a spoločnej modlitby.
2. Svedectvo svätých a mučeníkov misií, a to aj nekanonizovaných mučeníkov.
3. Biblická, katechetická, spirituálna a teologická formácia pre misie.
4. Misijná láska ako spoločné úsilie všetkých znamená materiálne podporovať ohlasovanie evanjelia a formáciu vo viere a v misiách, zvlášť v najchudobnejších cirkvách.

In: http://misijnediela.sk/mimoriadny-misijny-mesiac-oktober-2019/

Viac o Mimoriadnom misijnom mesiaci sa môžete dozvedieť na internetovej stránke: http://www.october2019.va/en.html

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie