MISIJNÉ BETLEHEMY

MISIJNÉ BETLEHEMY

Neodmysliteľnou súčasťou slávenia Vianočných sviatkov je scéna Ježišovho narodenia – Betlehem. Táto tradícia vianočných betlehemov sa rozšírila vďaka sv. Františkovi z Assisi, ktorý na Štedrý deň v roku 1223 pripravil scénu Ježišovho narodenia v jaskyni neďaleko dedinky Greccio v Umbrii.

Zhromaždili sa tam ľudia z okolia spolu s jeho spolubratmi, aby si pripomenuli túto udalosť. Do jasličiek vystlaných senom vložil dieťa a nechýbali ani iné postavy – reálni ľudia – Mária, Jozef, pastieri a umiestnil tam aj živého osla a vola. Toto znázornenie Ježišovho narodenia sa postupne rozšírilo po celom svete a pretrváva až podnes. Dnes by sme našli milióny betlehemských výjavov, od jednoduchých, až po umelecké diela. A je prirodzené, že každá kultúra a doba si ich vytvorí podľa seba a svojich predstáv. Naši poľskí spolubratia – verbisti – pracujúci doma i vo svete tohto roku podnikli zaujímavú iniciatívu. Na Facebooku a Twiteri možno nájsť fotografie Betlehemov z celého sveta. Môžete ich sledovať na týchto sieťach pod názvom: #SzopkiMisyjne.

Táto iniciatíva nám priblíži nielen „misijný svet“, ale aj tajomstvo Ježišovho vtelenia a narodenia, ako ho vidia ľudia v rozličných kultúrach po celom svete. Môže však vyprovokovať i nás, aby sme prispeli fotografiou svojho Betlehemu. Aj cez túto krásu sa môžeme priblížiť k veľkému tajomstvu, ktoré práve slávime.

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie