Aktuality

MODLITBA V ČASE PANDÉMIE KORONAVÍRUSU

Pane Ježišu Kriste, ty si „chodil po všetkých mestách a dedinách“ a „uzdravoval každý neduh a každú chorobu“. Na tvoje slovo boli chorí uzdravení.

Príď nám na pomoc v dobe globálneho šírenia pandémie koronavírusu, aby sme mohli zakúsiť tvoju uzdravujúcu lásku. Vylieč chorých nakazených vírusom. Nech sa im vráti životná sila a k uzdraveniu nech im pomôže aj dobrá lekárska starostlivosť. Zbav nás strachu, ktorý bráni tak nám ako i národom spolupracovať a navzájom si pomáhať. Vylieč nás z pýchy, v ktorej si môžeme namýšľať, že sme imúnni voči chorobe, ktorá nepozná hraníc. Pane Ježišu Kriste, ty lekár všetkých, stoj pri nás v tomto čase neistoty a smútku. Buď s tými, ktorí zomreli na vírus. Nech odpočívajú s tebou v tvojom večnom pokoji. Buď s rodinami chorých a zosnulých, ktorí buď žijú v obavách alebo  smútia. Ochráň ich pred chorobou a hlavne beznádejou. Nech spoznajú tvoj pokoj. Buď s
lekármi, zdravotnými sestrami, výskumnými a všetkými zdravotníckymi
pracovníkmi, ktorí sa snažia liečiť a pomáhať pričom sa sami vystavujú riziku.
Nech zakúsia tvoju ochranu a pokoj. Buď s predstaviteľmi
všetkých národov. Daj im predvídavosť, aby konali s láskou a skutočným záujmom
o blaho ľudí, ktorým majú slúžiť. Daj im múdrosť, aby našli dlhodobé riešenia,
ktoré nás môžu či už pripraviť na budúce pandémie, alebo im zabrániť. Nech
spoznajú tvoj pokoj, keď sa snažia o jeho dosiahnutie na svete. Či sme už doma alebo v zahraničí,
obklopení chorými na vírus alebo nás to zatiaľ obchádza, či to už znášame alebo
si robíme starosti – Pane Ježišu zostaň s nami a namiesto úzkosti nám daruj
svoj pokoj.Pane Ježišu,
 uzdrav nás. Amen.

(Autor: Kerry Weber, v „America“ 2. marca 2020)

Modlitba z Indie za nakazených koronavírusom.

Pane Ježišu, počas tvojho pobytu na zemi si zjavil svoju moc a starostlivosť keď si uzdravoval od rôznych chorôb a neduhov, ľudí všetkých vekových skupín, nachádzajúcich sa v rozmanitých životných situáciách.  Stoj dnes pri tých, ktorí potrebujú tvoj milujúci dotyk z dôvodu nákazy koronavírusom.  Nech zakúsia tvoju uzdravujúcu moc aj prostredníctvom starostlivosti lekárov a zdravotných sestier. Zbav strachu, úzkosti a pocitu osamelosti všetkých, čo sa liečia alebo sú v karanténe. Nech pochopia, že je dôležité chrániť seba ale aj iných pred nákazou.  Ochraňuj ich rodiny, príbuzných a priateľov a daj pokoj všetkým, čo ich milujú. Amen!

„Som zaočkovaný drahou krvou Ježiša Krista. Žiadny vírus
sa ma nedotkne.“

(V noviciáte
v Indii sa ráno a večer modlia 3 krát túto krátku modlitbu pripisovanú
pápežovi Františkovi
)

Modlitba útechy v čase pandémie koronavírusu

(Fr. Norbert Cuypers SVD)

Milosrdný Bože, ty si priateľ
života. Stvoril si tento svet
a zveril si nám ho, aby sme sa oň starali
a užívali jeho dobrá. V túto hodinu ti ďakujeme za
všetko, čo si pre nás urobil, ako aj za to, čo nám neustále dávaš.  S úplnou dôverou, že nás nenecháš
samotných ani vo chvíľach ťažkých skúšok, ťa prosíme: Buď s nami v tomto čase, keď sa mnohých z nás
zmocnil strach, keď sa bojíme o svoje zdravie, robíme si starosti
o životy tých, čo sa nakazili, a obávame sa budúcnosti. Žehnaj všetkých mužov a ženy, ktorí sa starajú o
blaho svojich blížnych v týchto dňoch a týždňoch: verejných predstaviteľov, lekárov
a ošetrovateľov a všetkých, ktorí tvrdo pracujú na tom na spoločnom dobre
pre všetkých. Drahý Bože, v tejto chvíli Ti odporúčame aj zosnulých,
ktorí sa stali obeťami nákazy, ako aj všetky obete vojny a teroru, hladu, chorôb
a všetkých foriem ľudskej biedy. Zmiluj sa nad nimi, voveď ich do svetla svojej
láskyplnej prítomnosti a daj im radosť z toho, že môžu byť
s tebou. O to ťa prosíme v mene nášho Pána Ježiša Krista, tvojho
Syna, ktorý žije s tebou a Duchom Svätým a dáva nám večný život. Amen.

Modlitba Svätého Otca Františka pred milostivým obrazom Matky Božej v Ríme

(11. marca 2020)

Ó, Mária, vždy nám žiariš na našej ceste ako znamenie spásy a nádeje. Zverujeme sa ti, Uzdravenie chorých, ktorá si pod krížom bola pripojená k Ježišovej bolesti, pevne si uchovávajúc svoju vieru. Ty, Záchrana rímskeho ľudu, vieš čo potrebujeme a sme si istí, že sa postaráš, aby tak ako v Káne Galilejskej mohla znova nastať radosť a oslava po tejto chvíli skúšky. Pomáhaj nám, Matka Božskej lásky, riadiť sa dôsledne vôľou Otca a konať to, čo nám povie Ježiš, ktorý vzal na seba naše utrpenia a obťažil sa našimi bolesťami, aby nás priviedol skrze kríž k radosti vzkriesenia.
Amen.  

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie