MUZIKÁL O SV. JOZEFOVI FREINADEMETZOVI

Laici z farnosti sv. Alžbety v Hongkongu, ktorú spravujú pátri verbisti, pripravili muzikál o živote veľkého misionára svätého Jozefa Freinademetza.

MUZIKÁL:

Podľa producenta a režiséra P. Josepha Tan Lei Taa, farára vo Farnosti sv. Alžbety, účelom MUZIKÁLU je predstaviť postavu sv. Jozefa Freinademetza, jeho nadšenie a hlboké presvedčenie, že jazyk lásky je jediný jazyk, ktorému rozumejú všetci ľudia. Dnešný ľudia pred utrpením utekajú, ale sv. Jozef Freinademetz sa utrpenia nebál, hovorí P. Joseph Tan Lei Tao. Opustil život, ktorý poznal, a priniesol veľa obetí, aby mohol žiť v cudzej krajine. Jeho misijná horlivosť bola založená na láske.

Muzikál pripravila skupina laikov z komunity sv. Jozefa Freinademetza. Na ilustráciu bohatej histórie Šantungu, boli pri predstavení použité tradičné tance z tohto regiónu. V spievaných textoch boli aj citáty Konfucia, ktoré mali ilustrovať lásku svätca k čínskej kultúre. Inscenácia muzikálu bola veľmi nákladná, preto bola hraná len 3-krát. Muzikál v podobe čínskej opery bol napriek všetkému veľmi úspešný. Otec Joseph Tan Lei Tao dúfa, že muzikál pomôže podporiť úctu k iným kultúram.

Sv. Jozef Freinademetz SVD spolu s neskorším biskupom Johanom Babtist Anzerom odišli v roku 1879 do Číny. Boli prvými misionármi vyslanými Spoločnosťou Božieho Slova. V Južnom Šantugu, kde pracoval sa väčšinu svojho misionárskeho života aktívne venoval výchove kňazov a laikov. Preložil katechizmus do čínštiny. Zomrel v roku 1908 počas epidémie týfusu na pomoc chorým a trpiacim.

Zdroj:

ucanews.com a sundayex.catholic.org.hk

https://www.werbisci.pl/index.php/pl/wiadomosci-misje/1997-musical-o-sw-jozefie-freinademetzu-svd

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie