Myšlienka

Myšlienka

P. Arnold Janssen, zakladateľ troch rehoľnom misijných – kongregácii, zanechal vo svojich listoch, ako aj v mysliach jeho súčasníkov myšlienky, ktoré nás môžu pozvať k meditácii a hlbšiemu nasledovaniu Krista. Myšlienky P. Arnolda vyberáme z publikácie s názvom „Božia vôľa nadovšetko“.