NOVINKA! Príhovory Pátra Aladára Janegu

NOVINKA!                   Príhovory Pátra Aladára Janegu


Pred niekoľkými dňami vyšla kniha vzácnych príhovorov na Advent a Vianoce Pátra Aladára Janegu SVD – „Zvestujem Vám Slovo života.“

Non multa, sed multum. – „Nie mnohé (veci), ale mnoho (obsahom).“
Tieto slová možno jednoznačne povedať o pátrovi Aladárovi Janegovi SVD. Nezvykol hovoriť veľa, ale to, k čomu sa vyjadril, bolo namieste a mimoriadne trefné.
Jeho skôr introvertná povaha a skúsenosť prenasledovania zo strany štátnej moci v období komunizmu ho robili skôr mĺkvym a načúvajúcim človekom. Keď sa však prihováral „od ambóny“, ponúkal aktuálne interpretácie života vo svetle Božieho slova.
Tieto Vám v zbierke adventných a vianočných príhovorov a zamyslení prinášame. Sú spomienkou na pátra, i pozvaním k plnšiemu sláveniu príchodu Božieho Syna, ktorý nám zvestoval Slová života.

Knihu si môžete zakúpiť v kníhkupectve Verbum v Nitre na Kalvárii alebo objednať na adrese:

Predajňa VERBUM
Misijný dom Matky Božej, Kalvária 3, 949 01 Nitra
Objednávky emailom: verbum@svd.sk
Objednávky telefonicky: 037 / 77 694 20

alebo na adrese vydavateľstva:

Vydavateľstvo Spoločnosti Božieho Slova
Misijný dom Matky Božej, Kalvária 3, 949 01 Nitra
Objednávky emailom: vydavatelstvo@svd.sk

Do pozornosti Vám dávame i Adventnú ponuku Vydavateľstva Spoločnosti Božieho Slova

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie