NOVINKA! Príhovory Pátra Aladára Janegu

NOVINKA!                   Príhovory Pátra Aladára Janegu


Pred niekoľkými dňami vyšla kniha vzácnych príhovorov na Advent a Vianoce Pátra Aladára Janegu SVD – „Zvestujem Vám Slovo života.“

Non multa, sed multum. – „Nie mnohé (veci), ale mnoho (obsahom).“
Tieto slová možno jednoznačne povedať o pátrovi Aladárovi Janegovi SVD. Nezvykol hovoriť veľa, ale to, k čomu sa vyjadril, bolo namieste a mimoriadne trefné.
Jeho skôr introvertná povaha a skúsenosť prenasledovania zo strany štátnej moci v období komunizmu ho robili skôr mĺkvym a načúvajúcim človekom. Keď sa však prihováral „od ambóny“, ponúkal aktuálne interpretácie života vo svetle Božieho slova.
Tieto Vám v zbierke adventných a vianočných príhovorov a zamyslení prinášame. Sú spomienkou na pátra, i pozvaním k plnšiemu sláveniu príchodu Božieho Syna, ktorý nám zvestoval Slová života.

Knihu si môžete zakúpiť v kníhkupectve Verbum v Nitre na Kalvárii alebo objednať na adrese:

Predajňa VERBUM
Misijný dom Matky Božej, Kalvária 3, 949 01 Nitra
Objednávky emailom: verbum@svd.sk
Objednávky telefonicky: 037 / 77 694 20

alebo na adrese vydavateľstva:

Vydavateľstvo Spoločnosti Božieho Slova
Misijný dom Matky Božej, Kalvária 3, 949 01 Nitra
Objednávky emailom: vydavatelstvo@svd.sk

Do pozornosti Vám dávame i Adventnú ponuku Vydavateľstva Spoločnosti Božieho Slova

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie