Aktuality

Novokňaz P. Bruno Wensan’na Bawerima

Novokňaz P. Bruno Wensan’na Bawerima

P. Bruno Wensan’na Bawerima pochádza SVD z Toga. Na Slovensku prežil dva roky a urobil si pastoračnú prax. V rámci internacionality, ktorú rehoľa verbistov poskytuje, mal možnosť učiť sa slovenčinu v našej krajine a tiež pomáhať pri pastorácii v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave. Bruno sa narodil 13. apríla 1992 v meste Kara na severe republiky Togo. Pochádza z kmeňa Nawda. Je štvrtý zo šiestich detí.

Za kňaza
Spoločnosti Božieho Slova bol vysvätený 12. septembra 2020 v Lomé, hlavnom
meste Toga. O tejto životnej udalosti nám napísal: „Pre mňa byť kňazom je
dar, je to dar od Boha, ktorý ma povolal z mojej nehodnosti a Povedal: „Ty
si si ma nevybral, vybral som si ja teba.“ Pretože je to dar, chcem sa úplne
venovať službe, ku ktorej som povolaný. Bol som menovaný za pomocného farára v
Parakou v Beninskej republike- je to susedná krajina Toga. Pozývam všetkých
čitateľov, aby ste prišli na návštevu. Boh vám požehnaj.“

Modlime sa za P. Bruna:

Pane Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich kňazov v ochrane Tvojho najsvätejšieho Srdca. Zachovaj bez poškvrny ich posvätené ruky, ktoré sa denne dotýkajú Tvojho najsvätejšieho Tela. Zachovaj bez poškvrny ich pery, ktoré sú zvlažované Tvojou predrahou Krvou. Zachovaj ich čisté srdcia, do ktorých bola vtlačená pečať Tvojho svätého kňazstva. Daj im moc, aby premieňali naše srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie