Nový generálny predstavený rehole Verbistov

Nový generálny predstavený rehole Verbistov

Paulus Budi Kleden z Indonézie sa stal 12. Generálnym predstaveným misionárov Verbistov

Paul Budi Kleden sa narodil 16.novembra 1965 vo Waibalum – Larantuka na ostrove Flores v Indonézii. Má šesť súrodencov,  dvoch bratov a štyri sestry .

Po základnej školskej dochádzke absolvoval malý seminár v Hokengu. V roku 1985 vstúpil do Spoločnosti Božieho Slova v Ledalero, kde absolvoval noviciát a filozofické štúdiá. Teológiu vyštudoval vo sv. Gabrieli v rakúskom Mödlingu. Za kňaza bol vysvätený v máji 1993.

Po kňazskej vysviacke pracoval vo Švajčiarsku ako kaplán v Steinhausene a neskôr v Auw. Doktorát zo systematickej teológie získal v Nemecku na univerzite Alberta Ludwiga  vo Freiburgu v roku 2000.

Od roku 2001 bol profesorom teológie v Ledalero. Vo svojej provincii zastával službu provinciálneho radcu a viceprovinciála. Od roku 2012 bol zvolený do generálneho vedenia, kde bol jedným z piatich radcov predchádzajúceho generála P. Heinza Kulücke.

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.