Aktuality

Logo Mimoriadneho misijného mesiaca

Logo Mimoriadneho misijného mesiaca

Predstavili logo Mimoriadneho misijného mesiaca: „Pokrstení a poslaní“

Predstavili logo Mimoriadneho misijného mesiaca: „Pokrstení a poslaní“
Svätý Otec František vyhlásil október 2019 za Mimoriadny misijný mesiac.

V Ríme už predstavili logo, ktoré bude vo všetkých miestnych cirkvách spojivom a zároveň symbolom všetkých aktivít Mimoriadneho misijného mesiaca. Súčasťou loga je jednoduchý slogan: „Pokrstení a poslaní“.

Cieľom celosvetového podujatia bude pripomenúť si storočnicu encykliky pápeža Benedikta XV. Maximum illud o činnosti misionárov vo svete. Ide aj o celkovú podporu misijného úsilia Cirkvi v duchu dokumentu pápeža Františka Radosť evanjelia. Každý pokrstený je zároveň poslaný oznamovať radostnú zvesť o vykúpení.
Štyri rozmery misijného mesiaca
Na prianie pápeža Františka majú misijný mesiac charakterizovať štyri rozmery: 1. osobné stretnutie so živým Ježišom Kristom v Cirkvi prostredníctvom Eucharistie, Božieho slova, osobnej a spoločnej modlitby; 2. svedectvo svätých a mučeníkov misií, a to aj nekanonizovaných mučeníkov; 3. biblická, katechetická, spirituálna a teologická formácia pre misie; 4. misijná láska ako spoločné úsilie všetkých materiálne podporovať ohlasovanie evanjelia a formáciu vo viere a v misiách, zvlášť v najchudobnejších cirkvách.
Svätý Otec František pripomína výzvu Benedikta XV. spred sto rokov, ktorá nestráca na aktuálnosti ani dnes, že Cirkev a jej misie potrebujú mužov a ženy, ktorí „vynikajú horlivosťou a svätosťou“. „Kto káže o Bohu, nech je Božím človekom,“ napísal Benedikt XV. v encyklike Maximum illud z roku 1919. Viera je posilnená, keď je daná iným.
Pápežské misijné diela na Slovensku zverejnili slovenskú verziu loga spolu s nasledujúcim popisom:
Pokrstení a poslaní
Logo predstavuje misijný kríž, ktorého päť tradičných farieb predstavuje päť kontinentov. Kríž víta svet a spája ľudí. V komunikácii v Cirkvi sme spojení s celým svetom so všetkými národmi. Kríž je znamením spoločenstva s Bohom a s ľuďmi. Je svetlý a plný farieb, pretože je znakom víťazstva a vzkriesenia.
Kríž je v tvare sveta, pretože naša evanjelizácia nemá ohraničenie ani bariéry – je ovocím Ducha Svätého. Kríž objíma každého muža a ženu tohto sveta, a vďaka krížu sme spojení a otvorení pre spoločnú misiu. Láska a svet premenené Duchom Svätým prekonávajú vzdialenosti a otvárajú naše srdcia pre druhých. Je to radostná láska Ježiša, ktorá nepozná hranice a ide až na kraj sveta.
Slová „Pokrstení a poslaní“ označujú dve základné vlastnosti kresťana: krst a hlásanie. Z kríža prúdi krst pre spásu všetkých ľudí, ktorým sme poslaní hlásať Ježišovo evanjelium.
Misijný kríž vo farbách piatich kontinentov
Farby kríža sú tradične pripisované piatim kontinentom: červená pre Ameriku, zelená pre Afriku, biela pre Európu, žltá pre Áziu a modrá pre Oceániu. Každá farba má symbolický význam, ktorý umožňuje spojenie medzi kontinentami prostredníctvom národov v spoločenstve Boha s ľudstvom.
Červená pripomína krv mučeníkov amerického kontinentu, semená pre nový život v kresťanskej viere. Je to farba obety misionárov. Aj dnes je znakom obety tých, ktorí zostávajú verní evanjeliu bez akceptovania kompromisov. Červená pripomína zem a všetko, čo je pozemské: je to živá a komunikatívna farba.
Zelená je farba života, prírody, vegetácie. Symbolizuje rast, plodnosť, mládež a vitalitu. Takisto je to farba, ktorá harmonizuje celok. Africký kontinent je povolaný do takejto harmónie aj uprostred púšte a utrpenia. Zároveň to je farba nádeje, jednej z troch teologických čností.
Biela je symbolom radosti a začiatku nového života v Kristovi. Je to výzva pre starú Európu, aby bola schopná znova využiť evanjelizačnú silu, ktorá ju vytvorila vďaka toľkým cirkvám a mnohým svätým.
Žltá je farba svetla, ktorá sa živí svetlom vyvolaním skutočného Svetla. Ázia je kontinent, kde sa narodil Ježiš, Syn Boží, naše Slnko, ktoré stúpa zhora.
Modrá je farba Oceánie, ktorú tvoria nespočetné ostrovy roztrúsené v oceáne. Je to farba, ktorá je najbližšia neviditeľnej, pripomína božský život, pamätá si tajomstvo a vyzýva nás k transcendencii vo vzťahu k všetkému, čo je pozemské a citlivé. Je to farba vody života, ktorá nás uhasí a obnovuje nás po ceste k Bohu. Je to farba našej oblohy, znamenie Božej blízkosti k nám.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie