PUTUJTE S HLASMI DO SVÄTEJ ZEME

Milí čitatelia. Po krásnych a vydarených púťach s čitateľmi Hlasov vo Svätej zemi v minulých rokoch organizujeme aj v pôste 2023 púť do Svätej zeme. Zažite jedinečné duchovné momenty. Počas Kvetnej nedele sa zúčastníme neopakovateľnej atmosféry v sprievode mestom Jeruzalem. Tešia sa na vás P. Martin Štefanec SVD, šéfredaktor Hlasov a otec Michal Pitoniak, sprievodca vo Svätej zemi. ...

čítaj viac

Laickí misionári SVD

Misijné kalendáre 2023

Prinášame Vám ponuku na Knižný misijný kalendár 2023 a Nástenný misijný kalendár 2023.

čítaj viac

Proste Pána žatvy

Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v službe povolania. Je to silný prostriedok, ktorým napomôžeme rast duchovných povolaní v Cirkvi.

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena

Pápež František hovorí, že misie sú v srdci kresťanskej viery. Chápal to aj svätý Arnold a ukázal nám cestu, ako byť opravdivými misionármi.

čítaj viac

Jubileum 1923 - 2023

MYŠLIENKA Dňa

„Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky nenunesieš.“

Sv. Ján Pavol ll.

MONS. LADISLAV NÉMETH SVD ARCIBISKUPOM V BELEHRADE

MONS. LADISLAV NÉMETH SVD ARCIBISKUPOM V BELEHRADE

Monsignor Ladislav Nemet SVD sa narodil v Odzaci v Srbsku 7. septembra 1956, kde bol v roku 1983 aj vysvätený za kňaza. 7. septembra 1977 vstúpil do Spoločnosti Božieho Slova a v roku 1982 zložil doživotné rehoľné sľuby. Teologické štúdia absolvoval v Pienežne v Poľsku. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SVIATOK NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

Dnes hrá evanjelium akord zložený z troch tónov. Tri tóny, ktoré v našej spoločnosti nie sú vždy tak dobre vyladené: prvý tón je naša práca, druhý priateľstvo, vzťahy a tretí zrozumiteľnosť života. V dnešnej dobe máme všetci veľmi rušný život, ale máme plán?

čítaj viac

MISIJNÝ JARMOK V PRUŽINE VENOVANÝ DO TANZÁNIE

MISIJNÝ JARMOK V PRUŽINE VENOVANÝ DO TANZÁNIE

Stalo sa už tradíciou, že vo farnosti svätej Žofie v Pružine, v Považsko Bystrickom dekanáte sa koná každoročne misijný jarmok. Výťažkom podporujeme činnosť rôznych misionárov, ktorí pracujú v zahraničných misiách. Tohtoročný 12. Misijný jarmok putuje konkrétne pre pátra Martina Cingela SVD, ktorý pracuje v Keni a v Tanzánii, na pomoc pri dostavbe Misijného domu, ktorý bude slúžiť študentom Spoločnosti Božieho Slova v Tanzánii. …

čítaj viac

STVORENÝ PRE VIAC

STVORENÝ PRE VIAC

V dňoch 2. – 4. decembra 2022 sa v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena konala duchovná obnova pre mladých mužov na tému: Stvorený pre VIAC. Program sa začal spoločnou svätou omšou a pokračoval prednáškami, ktoré viedol p. Igor Kráľ SVD. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

Dnes nás Ježiš vyzýva zamyslieť sa nad Božím milosrdenstvom.

čítaj viac

NOVÉNA K NEPOŠKVRNENÉMU POČATIU PANNY MÁRIE

NOVÉNA K NEPOŠKVRNENÉMU POČATIU PANNY MÁRIE

Prinášame Vám novénu pred slávením sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Modlime sa: Bože, náš Otče, ty si spomedzi všetkých svojich stvorení vyvolil Pannu Máriu, za dokonalé stvorenie, a ona sa tak stala „Nepoškvrneným počatím“. Ona v Lurdoch odhalila svoje meno mladej Bernadete Soubirous, ktorá …

čítaj viac

MODLITBA K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU

MODLITBA K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU

Božské srdce Ježišovo, daruj pokoj našim rodinám, ako si nám to prisľúbilo, ó, Najsvätejšie a najvernejšie Srdce Ježišovo. …

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: INKULTURÁCIA

Spiritualita Arnolda Janssena: <a>INKULTURÁCIA</a>

„Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť“ (Kol 3,12).

čítaj viac

SLOVENSKÍ VERBISTI V PURI

SLOVENSKÍ VERBISTI V PURI

Dvaja slovenskí verbisti mali možnosť zhliadnuť ovocie diela poľského verbistu, P. Mariana Żelazeka SVD (1918-2006), vo východoindickom Puri. P. Marek Vaňuš sa nachádzal vo východnej časti Indie od začiatku novembra ako vizitátor Východnej indickej provincie verbistov, kým P. Peter Dikoš prišiel do Indie navštíviť verbistické formačné domy v rámci svojej úlohy prokurátora v druhej polovici novembra. Pri spoločnom presune do Mumbai sa vyskytla príležitosť krátko zájsť do mesta Puri, kde vyše tridsať rokov pôsobil P. Żelazek medzi malomocnými a ich rodinami. …

čítaj viac

ADVENTNÝ VENIEC A JEHO VÝZNAM

ADVENTNÝ VENIEC A JEHO VÝZNAM

Boh je prítomný v živote každého človeka. A v každom prípade nám dáva pocítiť svoju lásku a túžbu zachrániť nás.
Pred kresťanskou érou slávili pohania v Ríme sviatok nepremožiteľného boha slnka (Dies solis invicti) na zimný slnovrat, 25. decembra. Cirkev múdro začala v tento deň sláviť Ježišove Vianoce, aby ukázala, že Kristus je pravý Boh, pravé Slnko, ktoré vo svojich lúčoch prináša spásu. Je to sviatok svetla, ktorým je Kristus: „Ja som Svetlo sveta“ (Jn 12, 8). Na Vianoce k nám prišlo pravé Svetlo, „ktoré osvetľuje každého človeka, ktorý prichádza na tento svet“ (Jn 1, 9).

čítaj viac

PÚTNICKÝ VÝLET DO BUDAPEŠTI

PÚTNICKÝ VÝLET DO BUDAPEŠTI

V sobotu 19. novembra 2022 sa veriaci z Kostola Arnolda Janssena na Krupinskej ulici vybrali na púťdo Budapešti. K farníkom z kostola sa pridali sestričky SSpS, sr. Vianea aj P. Joji – Ind, s ktorým páter Johny chodil do základnej školy v rodnej dedine.

čítaj viac

SVÄTÁ OMŠA V KAPLNKE NITRIANSKEJ NEMOCNICE

SVÄTÁ OMŠA V KAPLNKE NITRIANSKEJ NEMOCNICE

Na sviatok sv. Alžbety Uhorskej (17. novembra 2022) sa konala slávnostná svätá omša v kaplnke nitrianskej nemocnice, ktorú celebroval nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo. Počas svätej omše biskup Beňo požehnal obnovené priestory sakristie, chorým vyslúžil sviatosť pomazania chorých a požehnal všetkých veriacich s relikviami sv. Alžbety Uhorskej. …

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: PROROCKÝ DIALÓG

Spiritualita Arnolda Janssena: <a>PROROCKÝ DIALÓG</a>

„My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.“ (Sk 4,2

čítaj viac

JUBILEA V GENERÁLNOM DOME V RÍME

JUBILEA V GENERÁLNOM DOME V RÍME

Posledný deň liturgického roku, na sviatok Krista Kráľa, je v našom generálnom dome v Ríme pekná tradícia oslavovať jubileá kňazskej vysviacky a rehoľných sľubov našich spolubratov. Tento rok sa medzi jubilantmi nachádzal taktiež náš spolubrat zo slovenska, brat Ján Mojš, ktorý oslávil 25 rokov od prvých sľubov (8.9.1997). …

čítaj viac
Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom. (Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie