Pastorácia veriacich z Vietnamu

Pastorácia veriacich z Vietnamu

V uplynulých dňoch sa v Brne a Ostrave konalo stretnutie komunít Vietnamských katolíkov, ktorí žijú v Českej republike.

Stretnutia sa zúčastnili páter provinciál Pavol Kruták a pátri Ján a Jozef z Vietnamu, ktorí pôsobia ako duchovní otcovia vietnamských komunít.
Stretnutia sa začali svätou omšou, pokračovali spoločnou večerou a posedením. V Brne komunita slávila i vietnamský deň detí.