Aktuality

POSVIACKA KOSTOLA NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

Dňa 3. septembra 2022 na nitrianskej Kalvárii prebehla posviacka obnoveného Kostola Nanebovzatia Panny Márie. Slávnosti predsedal nitriansky diecézny biskup J. Ex. Mons. Viliam Judák.

V roku 2019 okolnosti viedli k výmene elektrických rozvodov a osvetlenia v interiéri kostola, s ktorými súviselo aj vymaľovanie jeho interiéru. V chráme sa vymenil stojan na paškál, stolíky v presbytériu, dal sa vyhotoviť trón na Božie slovo, okno svätosti a pod oltárom pribudli relikviáre, do ktorých boli dnes umiestnené vzácne relikvie. Dokončila sa aj oprava zvonov a v priebehu najbližších týždňov budú ukončené aj práce na fasáde kostola.

Božia starostlivosť o toto dielo sa prejavila aj skrze finančnú pomoc zo strany mnohých dobrodincov a rovnako skrze získanie dotácií z rôznych inštitúcii (Mesto Nitra, NSK, MK SR) a vďaka podpore Biskupstva i SVD.

Ide o zavŕšenie rozsiahlych prác, ktoré započal terajší otec biskup Rábek počas svojho pôsobenia na nitrianskej Kalvárii, v ktorých pokračoval terajší páter provinciál Pavol Kruták a všetci jeho nástupcovia v správe farnosti a pútnického miesta. V chráme je viditeľný rukopis architektov Stanislava Babčana a Františka Dulíka. Projekt obnovy bol možný vďaka mobilizácii mnohých, ktorí sa zapojili do získavania grantov, propagácie myšlienky, tímu pre verejné obstarávanie a stavebný dozor.

Slávnostnou svätou omšou spojenou s Posviackou kostola kalvárske spoločenstvo poďakovalo Bohu aj za všetkých bratov a sestry, ktorí počas dlhých rokov dávali tvár Farnosti skrze svoju obetavú viditeľnú i neviditeľnú službu, ktorí svojou láskou a pozornosťou rozvíjali, formovali a viedli nábožný život svojich spolupútnikov.

Slávnosť pokračovala Farským dňom, kde si zúčastnení mohli pochutnať na guláši, kofole, pivku a dobrom vínku a bohatý program aj pre deti a mládež.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie