Aktuality

PRED 71 ROKMI SA TOTALITNÝ KOMUNISTICKÝ REŽIM POKÚSIL ZLIKVIDOVAŤ REHOLE A REHOĽNÝ ŽIVOT

Podcast:

V noci z 3. na 4. mája 1950 sa totalitný komunistický režim rozhodol dokončiť likvidáciu reholí v Československu. V túto noc bolo dokončené dielo skazy, ktoré začalo v noci z 13. na 14. apríla toho istého roku. Rehoľné domy a kláštory boli v noci obsadené represívnymi zložkami štátu (členovia Štátnej bezpečnosti, príslušníci armády, Zboru národnej bezpečnosti, „odborníci“ z väzenskej oblasti a organizovaní dobrovoľníci, ktorí tvorili tzv. „ozbrojenú päsť robotníckej triedy“ – členovia Ľudových milícií). Rehoľníci boli prinútení opustiť svoj domov a boli vyvezení do novozriadených centralizačných a internačných kláštorov, ktoré sledovali dva ciele. Tým prvým bolo, aby sa rehoľníci vytratili z verejného priestoru a netvorili tak hrádzu nastupujúcej totality Komunistickej strany. Druhým cieľom bolo preriediť rady rehoľníkov tým, že novici, bohoslovci, rehoľní bratia a mladí rehoľný kňazi, boli oddelení od svojich starších spolubratov, ktorí sa starali o ich formáciu a povzbudzovali ich vo vytrvalosti. Vekovo mladší rehoľníci tak postupne v priebehu nasledujúcich rokov prechádzali „preškoľovacími“ strediskami a tábormi nútených prác, ktoré sa skrývali pod honosný názov – povinná vojenská služba v Pomocných technických práporoch. Tieto tábory PTP boli vo svojej podstate len zhromaždiskami mužov, ktorí nútene tvorili lacnú pracovnú silu a boli vykorisťovaní v prospech myšlienky budovania sociálne spravodlivej beztriednej spoločnosti. Avšak, presný opak bol pravdou. Starší rehoľníci, rehoľní kňazi, boli izolovaní od dorastu a mnohí z nich boli internovaní nasledujúce roky (niektorí i takmer 10 rokov!) v pracovných táboroch a aj po prepustení im nebolo umožnené pôsobiť verejne v pastorácii.

Jeden misijný dom Spoločnosti Božieho Slova – v Spišskom Štiavniku – bol zlikvidovaný po polnoci z 13. na 14. apríl 1950. V tom čase bolo k domu prislúchalo 59 rehoľníkov, jeden bol prevezený do internačného kláštora v Pezinku, 57 do centralizačného kláštora v Podolínci a jeden bol hospitalizovaný v nemocnici v Košiciach.

Zvyšné tri misijné domy boli zlikvidované o polnoci z 3. na 4. mája. Z Misijného domu vo Vidinej boli vyvezení štyria rehoľníci, ktorých nútene sústredili v centralizačnom kláštore vo Svätom Beňadiku. Z Misijného domu v Nitre na Kalvárii bolo vyvezených 121 verbistov (medzi nimi pátri, rehoľní bratia a bohoslovci) do Podolínca, jeden do Báču a jeden bol ponechaný v nemocnici. Z Misijného domu v Nitre na Zobore bolo vyvezených 33 novicov do preškoľovacieho strediska v Kostolnej pri Trenčíne, dvaja pátri a traja rehoľní bratia do Svätého Beňadiku a jeden páter do Báču. Jeden novic bol v nemocnici sa jeden rehoľný brat sa nachádzal mimo komunitu.

Rehoľníci si na svoju cestu do sústredenia mohli narýchlo zbaliť len najpotrebnejšie osobné veci – malú časť oblečenia, hygienické potreby, či breviár. Po príchode do „nového kláštora“ často nemali ani kde a na čom spať. Posteľou sa im stali nie len matrace, ale i balíky slamy, či slamou naplnené vrecia.

Celkovo tak bolo na Slovensku zaistených a nútene sústredených 227 rehoľníkov verbistov. Nutné je pripomenúť i to, že ešte pred samotnou Akciou K, alebo, ako túto snahu predstaviteľov režimu nazval neskôr kardinál Korec – Barbarskou nocou, muselo rehoľu verbistov opustiť 32 novicov a desiatky chovancov, ktorých rehoľa z rozhodnutia štátnej moci nemohla ďalej pripravovať na rehoľné a kňazské povolanie.

Misijné domy aj so všetkým svojim zariadením prešli do majetku štátu a stali sa miestom ničenia a rabovania. Mnohé historické a umelecké predmety boli zničené, nakoľko pre predstaviteľov režimu nepredstavovali žiadnu hodnotu.

Na celom Slovensku bolo počas dvoch nocí, kedy bola hoc aj v šere noci prezentovaná moc novodobých barbarov, sústredených takmer 1200 rehoľníkov z 15 mužských reholí, ktorí žili v 76 kláštoroch a rehoľných domoch. Títo boli na dlhé roky a desaťročia vytrhnutí z prostredia, pre ktoré sa rozhodli prijatím rehoľného povolania. Predstavitelia a reprezentanti vtedajšieho režimu sa nikdy za tieto násilnosti a represálie, za tieto svoje vedomé skutky neprávosti, neospravedlnili. Napriek tomu veľká časť rehoľníkov naďalej žila svoje povolanie a verila, že svojou vernosťou prekonajú momentálnu nepriazeň doby.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie