Aktuality

Reflexia: NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE

Reflexia: NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE

Podcast:

Pred mnohými rokmi, spomína P. Elmer Ibarra SVD, som čítal článok v Catholic Digest. Jeho názov bol: „Prečo verím v Nanebovzatie Panny Márie?“. Autor článku, ktorého meno si už nepamätám, bol protestant. Vychádzal z toho, že v Starom zákone prorok Eliáš na konci svojho života odišiel do neba s telom a dušou v ohnivom voze, zatiaľ čo Elizea nechal pokračovať v jeho službe. Tak autor dospel k záveru, že ak sa to stalo Eliášovi, prečo nie Márii, ktorá je Ježišovou matkou.

15. augusta každoročne slávime sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Tajomstvo tohto sviatku za článok viery vyhlásil pápež Pius XII. v roku 1950: „Veríme, že Panna Mária bola na konci svojho pozemského života s telom a dušou vzatá do nebeskej slávy.“ Táto dogma bola vyvrcholením toho, čomu veríme v tradícii Cirkvi už stovky rokov. Panna Mária po Ježišovom ukrižovaní odišla do Efezu, aby sa o ňu postaral apoštol Ján, ako mu to Ježiš prikázal, keď umieral na kríži. Mária na konci svojho života na zemi, nedotknutá hriechom, bola vzatá do neba s telom i dušou, aby bola opäť so svojím milovaným synom.

Evanjelium pre liturgické slávenie tejto slávnosti síce nie je o Máriinom nanebovzatí, ale hovorí o dôležitej epizóde v Máriinom živote: a to, že navštívila Alžbetu po tom, čo dostala od anjela Gabriela správu, že sa stane matkou Najvyššieho. Vidíme, ako Máriu a Alžbetu naplnil Duch Svätý a Alžbeta zvolala: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.“ Tieto jej slová sa stali i súčasťou obľúbenej mariánskej modlitby „Zdravas Mária“, ktorú sa tak často modlíme. Panna Mária potom zaspievala pieseň – chválospev „Magnificat“. Slová tejto piesne sa zasa stali súčasťou Vešpier – večernej modlitby Liturgie hodín.

„Magnificat“ je pieseň plná chvály Bohu za to, čo urobil Panne Márii, ale aj za to, že Panna Mária bola vďaka tomu nesmierne požehnaná. V chválospeve môžeme sledovať, ako Panna Mária chváli Boha aj za to, ako prijíma a pomáha pokorným, chudobným a hladným, zatiaľ čo arogantným, nespravodlivým vládcom a boháčom prejavuje pohŕdanie. Panna Mária tiež ďakuje Bohu za to, že pamätal na svoj prísľub, ktorý dal Abrahámovi a jeho potomkom.

Nanebovzatie Panny Márie nám ukazuje pôvodný Boží plán pre nás všetkých, keby do nášho sveta nevstúpil hriech. Pôvodný Boží plán spočíval v tom, že keď prežijeme krásny život na zemi, jednoducho vstúpime do neba s telom a dušou, aby sme boli navždy s Bohom. Avšak kvôli hriechu sa naše bytie poškvrnilo a to viedlo k tomu, že po živote na zemi zomrieme, a naše telo sa vráti do prachu, z ktorého bolo vzaté. Avšak v prípade Panny Márie to tak nie je. Ona bola uchránená od hriechu a to už od okamihu jej počatia v lone sv. Anny, to znamená, že bola aj ušetrená od skazenosti hriechu a smrti, ktorú zažívame všetci. Preto po ukončení pozemskej púte na tejto zemi bola vzatá do neba s telom i dušou.

Aký význam má teda slávnosť Nanebovzatia Panny Márie pre nás? Podľa mňa, spomína P. Elmer Ibarra SVD, nám Panna Mária opäť ukazuje cestu a dáva nám príklad. To, čo sa stalo v jej živote, sa jedného dňa stane nám všetkým. Ako ona bola vzatá do neba s telom   a dušou, aj my prídeme na rad pri vzkriesení mŕtvych. Aj keď všetci zomrieme a naše pozostatky sa premenia v prach, v deň, keď budeme vzkriesení, budeme mať svoje nové telo, budeme vzkriesení a vstúpime do nebeského kráľovstva, aby sme boli s Ježišom, Máriou a všetkými, ktorých milujeme.

Vytrvajme naďalej v tom, čo môžeme sledovať a učiť sa od Panny Márie: žiť v poslušnosti Božej vôli a v službe blížnemu. Pretože ak tieto dva rozmery budeme aplikovať v našom živote, stane sa aj nám to, čo sa stalo Panne Márii. Pamätajme, že našim večným cieľom nie je byť do konca čias na tejto zemi, ale byť s naším Stvoriteľom v nebi, teda tam, kde je Panna Mária, kde už nebudú žiadne slzy, smútok a smrť, ale namiesto toho budeme radostní v prítomnosti nášho Nebeského Otca.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie