Spiritualita Arnolda Janssena

Spiritualita Arnolda Janssena: MATKA MÁRIA MICHAELA SSpSAP

„Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých!“ (Ef 6,18).

Podcast:

Matka Mária Michaela, vlastným menom Adolfína Tönnies, sa narodila 7. januára 1862 v Horst-Emscher (teraz Gelsenkirchen-Horst) v Nemecku. Po skončení školy a učiteľského seminára v Münsteri 10 rokov pracovala ako učiteľka v Rendsburgu na severe Nemecka. So svojou túžbou stať sa rehoľníčkou sa obrátila na Arnolda Janssena, a ten ju roku 1891 prijal do svojej novozaloženej spoločnosti misijných sestier. Keď r. 1896 dostali prvé sestry misijné určenia do Toga, Sr. Michaela bola jednou z tých, ktoré tam mali ísť. Jej radosť však netrvala dlho. Prv než vycestovala, zakladateľ zmenil svoj plán. Sr. Michaela zostala doma a namiesto nej išla iná sestra. Tak ako aj obe spoluzakladateľky, aj ona bola potrebná pre úlohy doma.

P. Arnold totiž v roku 1896 zakladal druhú, kontemplatívnu vetvu sestier a Adolfínu vybral do skupiny zakladajúcich sestier kongregácie „Služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony“. Stala sa jej predstavenou a neskôr generálnou predstavenou. Ako klauzúrna sestra dostala meno Mária Michaela. Hoci žila v prísnej klauzúre, celým svojím srdcom bola misionárkou. Pod vedením Matky Márie Michaely sa klauzúrna vetva vyvinula v samostatnú kongregáciu, ktorá si vytvorila vlastné konštitúcie, zodpovedajúce jej klauzúrnej charizme. Zaviedla sa aj ustavičná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou a upravila sa modlitba v chóre tak, aby sa sestry pri nej modlili Liturgiu hodín.

Matka Mária Michaela pracovala neúnavne na vnútornom i vonkajšom rozvoji svojej kongregácie a zakladala nové kláštory ustavičnej poklony v Nemecku, v Holandsku, v USA, na Filipínach a v Číne. Zomrela 25. februára 1934 v Steyli. Od r. 2015 prebieha proces jej blahorečenia na diecéznej úrovni. Sestrám zanechala aj toto krásne svedectvo: „Aká je len krásna ustavičná poklona! Najsvätejšia sviatosť oltárna je skutočne najkrajším a najvznešenejším darom, ktorý naša malá zem a celý svet nazýva svojím vlastným.“

Zrnká kontemplácie

Pri kontemplácii nie sú potrebné slová, len láska. Avšak ako z prameňa vyviera voda a ako z tichej obety zrna sa rodí nový klas, tak aj z kontemplácie vyvierajú slová života a rodia sa zrnká nasycujúce dušu. Matka Mária Michaela zanechala svojim sestrám aj tieto zrnká svojej kontemplácie:

Ticho prebývať pred Bohom.

Radostne pracovať pre Boha. 

Pozerať na všetko Božími očami.

Všetko prerokovať s Bohom.

Horieť horlivosťou za Boha.

Nájsť svoju radosť v Bohu.

Hlboko spočívať v Bohu.

Fulton Sheen a Eucharistia

Moc a silu prameniacu z eucharistickej adorácie dokazuje aj život a dielo amerického arcibiskupa Fultona Sheena. Stal sa známym ako veľký evanjelizátor v televízií a rozhlase. Jeho programy sledovalo týždenne až okolo 30 miliónov Američanov – katolíkov i nekatolíkov. Pred svojou smrťou r. 1979 mal interview, kde mu položili otázku: „Excelencia, vy ste inšpirovali milióny ľudí. Kto však inšpiroval vás? Bol to pápež?“ Sheen odpovedal: „Nebol to ani Svätý Otec, ani kardinál, biskup, kňaz či rehoľná sestra. Bolo to 11-ročné dievča.“ A potom začal rozprávať príbeh z Číny, ktorý mu vyrozprával jeden kňaz:

Keď koncom 40. rokov minulého storočia komunisti prevzali moc v Číne, jedného kňaza zatvorili do domáceho väzenia. Nesmel vychádzať z fary. Z okna fary, kde sa zdržiaval, dovidel však cez kostolné okno na bohostánok a aspoň takto mohol zostávať spojený s Pánom. Raz spozoroval, ako do kostola vošiel vojak, prišiel k bohostánku, vylomil dvierka, vytiahol kalich a vysypal konsekrované hostie na zem. Kňaz vedel presne, koľko ich tam bolo: 32. V kostole sa vo chvíli tohto znesvätenia nachádzalo jedenásťročné dievča, ktoré sa modlilo vzadu. Keď do kostola vtrhli vojaci, skrylo sa, takže ho nezbadali. Večer sa dievča vrátilo, lebo kostol zostal otvorený, a asi hodinu sa modlilo. Potom prišlo do svätyne, kľaklo si a jazykom prijalo svätú hostiu. Takto to robilo 32 nocí; vždy prišlo a zakaždým prijalo Pána Ježiša. Keď prijalo poslednú hostiu, odrazu sa v kostole objavil vojak, ktorý zbadal dievča. Dievča začalo utekať, lenže vojak bol rýchlejší a keď dievča dobehol, pažbou svojej zbrane ho zrazil na zem. Úder bol taký silný, že dievčatko sa už neprebralo.

Táto láska k Eucharistickému Kristovi inšpirovala arcibiskupa, aby kázal o Ježišovi. Avšak nielen to. Fulton Sheen sa rozhodol urobiť z Eucharistie stredobod svojho života tým, že Pánovi sľúbil, že každý deň svojho kňazského života si vykoná „Eucharistic Holy Hour“, čiže hodinovú poklonu Najsvätejšej sviatosti. A tak ani jeden deň jeho kňazskej služby neprešiel bez hodinovej adorácie Najsvätejšej sviatosti.

Modlitba a misie

Dobrotivý Bože,

ty si povolal svoju služobnicu

Matku Máriu Michaelu Tönnies,

aby životom modlitby podporovala misie sv. Cirkvi.

V sile Eucharistie

a nesená Duchom Svätým

získavala ľudí po celom svete,

aby ťa chválili ustavičnou modlitbou.

Na jej príhovor

nám daruj dôveru v tvoje milujúce vedenie

a vypočuj naše prosby.

Daj, aby sme ju raz

mohli uctievať ako blahoslavenú.

O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie