Spiritualita Arnolda Janssena

Spiritualita Arnolda Janssena: STEYL

„K čomu prirovnáme Božie kráľovstvo alebo akým podobenstvom ho znázorníme? Je ako horčičné zrnko…“ (Mk 4,30-31).

Podcast:

Steyl je holandské mestečko ležiace pri hraniciach s Nemeckom. P. Arnold si ho vybral, aby tam založil misijný dom, keďže to v Nemecku vzhľadom na vtedajšiu politickú situáciu nebolo možné. Biskup Paredis z holandského Roermondu, ktorý P. Arnoldovi tento projekt schválil, sa niekoľko dní po jeho návšteve zmienil o tejto záležitosti tamojšiemu dekanovi mesta slovami: „Bol u mňa páter Janssen, rektor uršulínok z Kempenu. Predstavte si, chce založiť misijný dom a nemá ani cent vo vrecku! Alebo je to blázon, alebo svätec!”

P. Arnold si spomína na cestu do Steylu takto: „V piatok 27. augusta 1875 odchádzam. Idem do Steylu a neviem, čo ma tam čaká. Dôverujem však Pánovi. No nemôžem poprieť, že ma to ťaží ako nočná mora. Ale musím ísť. Poďme!“ Do Steylu išiel s presvedčením, ktoré vyjadril aj pred arcibiskupom v Kolíne nad Rýnom; ten sa divil tomu, že v tejto ťažkej a neistej dobe chce začínať čosi nové. P. Arnold mu odvetil: „Naozaj žijeme v dobe, keď sa veľa toho rúca, ale práve preto musí vzniknúť niečo nové.“

P. Arnold zanechal za sebou to staré, a vydal sa hľadať novú cestu pre budúcnosť. V Steyli začal svoje veľké misijné dielo načúvaním Božiemu hlasu, kontaktom s ľuďmi a reagovaním na potreby sveta a Cirkvi svojej doby. „Je to blázon alebo svätec?”, pýtal sa biskup Paredis.  Pápež sv. Ján Pavol II. mu dal na to jasnú odpoveď 5. októbra 2003: „Svätý!“. V tento deň vyhlásil P. Arnolda Janssena za svätého. 

Radikálnosť

„Nejestvuje svedectvo bez svedka a misie bez misionárov,“ píše sa v encyklike Redemptoris Missio (RM 61). Táto encyklika nás pozýva pozerať sa na prvotnú Cirkev, ktorá prežívala „misie ako spoločnú a spoločenskú úlohu“ a pritom poznala aj „zvláštnych poslaných” alebo „misionárov posvätených pre pohanov, ako boli Pavol a Barnabáš.“ (RM 61).

Všetci členovia Cirkvi, ktorá je svojou „podstatou misionárska“, sa zúčastňujú na tomto spoločnom misijnom povolaní. Existujú však aj „zvláštni poslovia“, „misionári ad gentes“, vyslaní kresťanskými komunitami, aby evanjelizovali miesta a prostredia, ktoré to najviac potrebujú. V posledných desaťročiach sa tejto misie ujíma aj stále viac laikov, niekedy aj celé rodiny. V minulej dobe, keď ešte nebolo rozvinuté učenie o tom, že každý pokrstený je zároveň aj misionárom, všeobecné misionárske povedomie neexistovalo. Boli len misijné kongregácie, ktoré v mene celej Cirkvi plnili príkaz Ježiša ísť a ohlasovať evanjelium do celého sveta. Pre nich platí aj naďalej misijný príkaz prinášať evanjelium všetkým ľuďom, a povinnosť radikálnou a prorockou formou nasledovať Ježiša Krista.

Jon Sobrino, jezuitský teológ, pomocou troch geografických obrazov popisuje miesta a prostredia, kde by mali byť prítomní misionári:

–          na „púšti “, čiže tam, kde je to ťažké pre ostatných;

–          na „periférii“, kde je najviac biedy a bezmocnosti;

–          v „prvej línii“, kde je to najnutnejšie a najnebezpečnejšie.

Misionári by mali venovať pozornosť znameniam času, aby mohli reagovať na skutočné núdzové misijné situácie.

Sťažnosť staršieho muža

Istý starší muž svätého života so smútkom a rozhorčením vnímal, koľko opustených detí žilo bez domova na uliciach veľkomesta. Cez  deň sa živili žobraním, večer si hľadali nocľah na rohoch ulíc a líhali si jeden k druhému, aby sa mohli navzájom zahriať a ochrániť. Starého muža sa tento zjav hlboko dotkol a rozhodol sa, že sa bude na sťažovať na Pána Boha.

„Bože, prečo to dovolíš? Čo vlastne robíš pre tieto deti?“

Boh neodpovedal.

Keď sa však zvečerilo, dostal starec od Boha odpoveď.

„Čo tým vlastne myslíš, keď sa ma pýtaš: ´Čo robíš pre tie deti?´

Stvoril som predsa teba!“

Rozsievači

Vzhliadni, Pane, na svojich synov a dcéry,

na otcov a matky,

aby dávali život,

delili sa svojou nežnosťou

a pomáhali rásť v slobode a láske;

na mužov a ženy,

aby sa usilovali

o budovanie spravodlivejšieho

a ľudskejšieho sveta;

na mladých ľudí plných snov a ideálov,

aby hľadali pravé šťastie

a snažili sa robiť iných ešte viac šťastnými.

Sme pokrstení

a poslaní Duchom

oznámiť svetu

radostnú zvesť o Božom kráľovstve.

Chceme byť rozsievačmi lásky.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie