CINGEL Martin

Úrad:
kňaz

Pôsobisko:

Keňa

CINGEL Martin

Každý kresťan je misionár – rozhovor s P. Martinom Cingelom o skúsenosti z Kene

Páter Martin Cingel je členom Spoločnosti Božieho Slova, čiže misijnej rehole verbistov. Pochádza z Terchovej a k verbistom vstúpil v roku 1992. Za kňaza bol vysvätený v roku 1999 a ako misijné určenie dostal africkú krajinu Keňa, kde pracuje od novembra 2000. Od roku 2017 sa nachádza v Ríme na trojročnom doplnkovom štúdiu kánonického práva, po ktorom sa znovu vráti do Kene. Ako hovorí, pobyt v Ríme je pre neho aj oddych aj potrebná formácia.

Medzi krásnymi skutočnosťami, ktoré mal možnosť zažiť pri jeho misijnej práci je napríklad aj „nájdenie viery“, ktorú, ako spomenul, „išiel odovzdávať, ale ju tam našiel“. Okrem toho živo prežívaná svätá omša, kde ľudia tancujú, bezprostredný kontakt s Keňanmi, ktorí mu vždy podajú ruku, aj keby sa stretli viackrát za deň. Deti sa zase chcú dotknúť bieleho misionára, aby si vyskúšali, či sa „nezašpinia“ od jeho kože.

Toto sú veci, ktoré sa terchovskému misionárovi uchovali nielen v pamäti, ale i v srdci. V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas opisuje aj veľké dobro, aké ľuďom v jeho misii v kenskom Eldorete priniesla zdravotnícka klinika založená profesorom Vladimírom Krčmérym.

Rozhovor s pátrom Cingelom – 1. časť

„Cirkev je misijná“, vysvetľuje páter Cingel. Ilustruje to nielen prítomnosťou indonézskych misionárov v jeho rodisku, ale aj poukázaním na misijné poslanie každého člena Cirkvi: každý človek je misionárom na mieste, na ktorom žije. Pre prácu kňaza, misionára, ako napríklad v Spoločnosti Božieho Slova, je podľa jeho slov veľmi dôležitá duchovná príprava, nielen vôľa odísť do sveta. Na záver otec Martin pridáva pozdrav v jazyku swahili.

Rozhovor s pátrom Cingelom – 2. časť

Pripravila Miroslava Holubíková

Viac na stránke:

https://www.vaticannews.va/sk/cirkev/news/2019-07/kazdy-krestan-je-misionar-rozhovor-s-p-martinom-cingelom-o-sk.html

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie