Slovo provinciála

SLOVO PROVINCIÁLA / december 2023

Podcast:

Milí priatelia!

Medzi veriacimi občas počuť v dňoch na začiatku decembra lamentovanie nad tým, že sekulárny svet preskakuje advent a ponára sa rovno do atmosféry Vianoc; a to neraz dokonca oveľa skôr než samotný advent vôbec začne. V podobných sťažovaniach sa konštatuje, že tak dochádza k určitému skomercionalizovaniu a zovšedneniu Vianoc. Niečo na tom bude: ak sme týždne vopred zahlcovaní dookola sa opakujúcimi koledami a zasypávaní blikajúcimi svetielkami, na samotný sviatok Narodenia Pána už máme voči nim – chtiac-nechtiac – vytvorenú vnútornú apatiu; ak nie priamo averziu.

Ťažko v tomto smere asi čosi zmeniť. Nemáme na to dosah. Môžeme však uprostred podmienok, ktoré nás obklopujú, objaviť príležitosť, ktorú nám advent ponúka. Od jeho prvých dní k nám zaznieva výzva „bdieť“. Ide o kľúčové slovo prvej adventnej nedele. Bdieť značí prebúdzať vnútornú citlivosť voči skutočnostiam, ktoré sa pred nami objavujú, naladiť sa na vnútornú hudbu Božích pozvaní a umožniť zažiariť svetlu jeho slova v nás i cez nás v tom, čo prežívame.

Advent napríklad otvára dvere veľkodušnosti. Dá sa to vnímať na početných charitatívnych akciách, ktoré zvlášť v predvianočnom období zažívajú svoj rozkvet. Slávime spomienku sv. Mikuláša – to samozrejme nie je charitatívna akcia, ale inšpiruje sa vôľou deliť sa, obdarovať –, organizujeme misijný jarmok – mimochodom, v Nitre na Kalvárii bude 10. decembra a v Bratislave na Krupinskej o týždeň neskôr, 17. decembra, oba zamerané na pomoc pre farnosť v albánskom Vlorë, kde pôsobí náš slovenský misionár, P. Gorazd Kohút –, neopomínajúc vzájomné obdarovanie na Štedrý večer. Tieto a im podobné akcie a okamihy ponúkajú príležitosť nechať rozoznieť v našom vnútri tóny hudby daru, skutočne vianočnej Božej hudby, pretože on „hoci bol bohatý, stal sa pre [nás] chudobným, aby ste sa [my] jeho chudobou obohatili“ (2Kor 8,9).

Ruka v ruke s hudbou daru nám advent otvára príležitosť k hlbšej reflexii nad Slovom. V niektorých farnostiach sa organizujú špeciálne sv. omše pri svetle sviec, tzv. roráty, ktoré pozývajú stíšiť sa a zaujať postoj načúvania spolu s Máriou, ktorá „zachovávala všetky [Ježišove] slová vo svojom srdci“ (Lk 2,51). Príležitosť dať zažiariť svetlu Slova dávajú i stretnutia v skupinkách, na ktorých sa naši spolubratia spolu s veriacimi zdieľajú o Božom slove. Na miestach, kde to azda ešte nefunguje, je možné sa pokúsiť o niečo podobné v rodinnom kruhu: stretnúť sa a spolu čítať či počúvať slová Písma, prípadne sa o ne podeliť.

Hudba daru a svetlo Slova nás môžu plodne sprevádzať cestou adventu uprostred komerciou „predbehnutých“ Vianoc. Nepochybne nás na ne pripravia oveľa krajšie, než ak by koledy začali až na polnočnej či svetlá na stromčekoch sa rozžiarili na Štedrý večer.

Každému z vás prajem požehnaný advent!

P. Marek Vaňuš SVD, provinciál

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie