Slovo provinciála

Slovo provinciála / jún 2024

Nechať sa zapáliť

Podcast:

Milí priatelia!

Čím viac rozširuje svoju vládu leto so svojimi horúcimi a suchými dňami, tým viac sa množia upozornenia nezakladať oheň v prostredí, kde sa môže stať ohrozením života iných: napríklad v lesoch a ich ochrannom pásme mimo vyhradených ohnísk, či v blízkosti polí so zrejúcim obilím… a na mnohých ďalších miestach. „Zákaz kladenia ohňa“ – tá značka je zrozumiteľná a rozumný človek ju rešpektuje. Dokonca by sa jej platnosť celkom aktuálne dala preniesť aj do vzťahov, ktoré riskujú vzplanutie vášní, vzájomného pohŕdania a urážania.

Jestvuje však typ ohňa, ktorý nie je nebezpečný, dokonca ani v lete, a už vôbec nie v medziľudských vzťahoch. Mesiac jún nesie znak úcty k Ježišovmu Srdcu, a to najmä prostredníctvom modlitby litánií, ktoré – predovšetkým na prvý piatok – dopĺňa zasväcujúca modlitba. V jej závere znie odpoveď ľudu vo forme zvolania: „Srdce Ježišovo, horiace láskou k nám, zapáľ naše srdce láskou k tebe“. Nechať sa zapáliť láskou. Ohňom lásky podľa vzoru Ježiša Krista.

Ten typ ohňa totiž nič vzácne neničí. Jediné, čo premieňa na popol, je nenávisť, sebectvo, bezohľadnosť… a mnohé ďalšie pokrivené postoje, ktoré nie sú hodny ľudskej dôstojnosti.

Ježiš pri istej príležitosti vyhlásil: „Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul!“ (Lk 12,49). Tým ohňom môžeme chápať i jeho lásku, v ktorej šiel vo vydanosti až „do krajnosti“ (Jn 13,1). Alebo, slovami Listu Hebrejom, ktorý ohlasuje, že „náš Boh je stravujúci oheň“ (Hebr 12,29), môžeme konštatovať, že v ňom ide o samotnú Božiu prítomnosť (ako ju zakúsil i Mojžiš tvárou v tvár horiacemu kru). Tam, kde sa nachádza ten oheň, je Pán rozpoznaný ako prítomný; tam, kde vyhasína, prestáva byť vnímaný.

Náš zakladateľ, sv. Arnold Janssen pri istej príležitosti napísal: „Ľudské srdce je zvláštne: nemožno si ho podmaniť ak nie cez toleranciu, lásku a priateľskosť“. A hoci niektorí majú hlboko vpísanú „značku“ typu „nestaraj sa do druhých“ či „nech si každý hľadí na svoje“, Ježišovo Srdce inšpiruje „zakladať oheň“ veľkodušnosti, ústretovosti, porozumenia. Oheň, ktorý čerpá z lásky podľa Ježišovho vzoru a zapaľuje aj iných.

Pohľad nás verbistov sa upriamuje predovšetkým na stred mesiaca jún. V sobotu 15. júna prijme v nitrianskej katedrále kňazskú vysviacku náš spolubrat Dávid Kancian. Skrze pomazanie krizmou a vkladanie rúk dostane úlohu nechať ešte väčšmi rozhorieť vo svojom vnútri Kristov oheň a svojím slovom i životom ho rozdúchavať aj v iných. Len o deň neskôr, 16. júna, sa začne v malom mestečku pri Ríme, v Nemi, 19. generálna kapitula našej rehole. Okrem prehodnotenia nášho pôsobenia a identifikovania oblastí, v ktorých potrebujeme viac „ohňa“, bude jej súčasťou i voľba nového generálneho predstaveného. Toho doterajšieho, P. Paulusa Budi Kledena, pápež František koncom mája vymenoval za arcibiskupa metropolitu v Ende, v Indonézii. Budeme teda prosiť Ducha Svätého, oheň lásky a pravdy, aby nám dal poznať, kto nás na nasledujúcich šesť rokov má viesť. Pozývam vás  k modlitbe za tento dôležitý moment rozlišovania. Nezabúdajme tiež denne prosiť, aby sme boli nositeľmi Kristovho ohňa dobročinnej lásky.

Srdce Ježišovo, horiace láskou k nám – zapáľ naše srdce láskou k tebe… a k blížnym!

P. Marek Vaňuš SVD

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie