Slovo provinciála

SLOVO PROVINCIÁLA / september 2023

Podcast:

Milí priatelia, čitatelia a návštevníci našej webovej stránky!

Mesiac september sa pre školopovinných spája s návratom do školských lavíc. Postupne sa i študenti vrátia na univerzity, začnú fungovať pastoračné centrá… Po letnom akomsi „vybočení z rytmu“ sa so septembrovými dňami vracia zvyčajná rutina.

Avšak prvá polovica mesiaca september je akosi ešte vnútorne prepojená s augustom – a s ním spojenými mariánskymi sviatkami Nanebovzatia Panny Márie či Panny Márie Kráľovnej. Slávime v ňom sviatky Narodenia Panny Márie (8.9.) i Panny Márie Sedembolestnej (15.9),  ktoré dopĺňa liturgická spomienka Mena našej Nebeskej Matky (12.9.). Hoci nejde o výslovne „mariánsky“ mesiac, nesie výraznú mariánsku stopu. A ak nám pripomína najmä „narodenie“ Panny Márie, vedie nás k uvedomeniu si toho, čím bola od útleho detstva. Z Písma toho o nej veľa nevieme (zato ak by sme otvorili apokryfné spisy, našli by sme toho dosť), no niečo veľmi dôležité nám prezrádzajú slová anjela pri zvestovaní. Oslovuje Máriu „milosti plná“ (porov. Lk 1,28), čiže prezrádza, že Boh ju od samého počiatku jej existencie naplnil až po okraj svojou milosťou. A preto, že v nej Božia milosť našla úrodnú pôdu, Boh ju ňou neprestával obdarovávať v hojnosti.

Božiu milosť potrebujeme ako zem vlahu. Bez nej sa stávame duchovnou púšťou. Milosť je znakom jeho blízkosti. Čosi o tom vedel i náš Zakladateľ, sv. Arnold Janssen, ktorý pri otvorení prvého misijného domu v Steyli 8. septembra 1875 – teda na sviatok Narodenia Panny Márie – spomenul v kázni mnohým dobre známy výrok: „Či z toho [z misijného domu] niečo bude, vie len Boh. …ak sa [dielo] podarí, budeme ďakovať Božej milosti. Ak z toho nič nebude, pokorne sa udrieme do pŕs a vyznáme, že sme neboli hodní milosti“. Pripomínajúc si tento rok 148. výročie tohto momentu, môžeme ďakovať Bohu za to, že nás zahŕňa milosťou.

Práve s dátumom výročia založenia Spoločnosti Božieho Slova sa v našej slovenskej provincii spája skladanie sľubov tých, ktorí sa pripravujú na misijnú prácu. Z Božej milosti budú desiati mladí muži z piatich rôznych krajín obnovovať svoje rehoľné zasvätenie a jeden, Dávid Kancián, sa 8.9. zasvätí Bohu v našej reholi natrvalo. Sprevádzajme ich – iste, nielen toho 8.9. – svojimi modlitbami.

Okrem toho nám tento mesiac dáva príležitosť ďakovať za milosť 22 rokov od požehnania Misijného domu A. Janssena v Bratislave-Petržalke (15.9.). Len o deň skôr, na sviatok Povýšenia sv. Kríža, zas v dvoch našich farnostiach – v Bratislave na Daliborovom námestí a v Halenkove na Morave – slávia tituly farských kostolov, čiže odpust či hody.

V neposlednom rade, od prvých dní septembra sa vo viacerých našich rehoľných domoch na Slovensku menia predstavení – rád by som vás poprosil o modlitbu, aby ich Božia milosť sprevádzala.

A prajem i každému z vás čas preniknutý Božou milosťou!

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie