Starostlivosť o nové povolania

Starostlivosť o nové povolania

Hľadať a starať sa o duchovné povolania za hranicami Slovenska sa rozhodli pátri verbisti Ján Kušnír a Milan Toman medzi rumunskými slovákmi…

V dňoch od 20. do 22. apríla 2018 navštívili P. Ján Kušnír SVD a P. Milan Toman SVD Rumunsko, konkrétne obec Nová Huta (rum. Șinteu), kde mali duchovnú obnovu pre mladých a deti. Rozprávali na aktuálnu tému duchovných povolaní pri príležitosti blížiacej sa biskupskej synody, ktorá bude venovaná téme: “Mladý, viera a rozlišovanie povolania.” Program pozostával z prednášok, svätých omší, adorácie ale bol čas taktiež na prechádzaku v nádhernej prírode, ktorá obklopuje túto slovenskú “kopaničiarsku” obec. Deti sa mohli naučiť novým slovenským ale aj mexickým pisňam. Jazyková bariéria nebola žiadna, nakoľko v tejto oblasti žijú už dlhé roky ľudia slovenskej národnosti. Bratia verbisti ďakujú miestnemu pánovi farárovi Augustínovi Albertovi, ako aj miestnej komunite Milosrdných sestier Svätého kríža, ktoré v danej obci pôsobia, za zorganizovanie tejto duchovnej obnovy pre mladých a za ich srdečné prijatie. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.