Stretnutie spolubratov pôsobiacich v Českej republike

Stretnutie spolubratov pôsobiacich v Českej republike

V Liberci, v Českej republike, sa konalo v dňoch 23.-24. septembra 2019 stretnutie misionárov verbistov pôsobiacich v tejto krajine.

V dištrikte pôsobí 15 spolubratov. Hosťom stretnutia bol provinciál Slovenskej provincie P. Pavol Kruták SVD. Súčasťou programu bola svätá omša, spoločné zdieľanie sa, ale aj prerokovanie pripravených okruhov a tém. Cirkev je v Českej republike postavená pred ťažkou úlohou hľadať spôsoby a formy, ako prinášať radostnú zvesť Ježiša Krista k ľuďom, ktorí sú od nej už mnoho rokov odlúčení, vôbec ju nepoznajú, alebo ktorí jej už nerozumejú. Aj toto stretnutie vlialo opäť nové sily a impulzy do našej práce, povzbudilo nás a utvrdilo v našom poslaní. Ďakujeme všetkým za ich obetavú prácu, ktorá je inšpiráciou pre ostatných.

Text pripravil: frt. Lukáš Hanúsek SVD


Arcidekanský kostol sv. Antonína v Liberci
Mestská radnica v Liberci
Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie