Stretnutie spolubratov pôsobiacich v Českej republike

Stretnutie spolubratov pôsobiacich v Českej republike

V Liberci, v Českej republike, sa konalo v dňoch 23.-24. septembra 2019 stretnutie misionárov verbistov pôsobiacich v tejto krajine.

V dištrikte pôsobí 15 spolubratov. Hosťom stretnutia bol provinciál Slovenskej provincie P. Pavol Kruták SVD. Súčasťou programu bola svätá omša, spoločné zdieľanie sa, ale aj prerokovanie pripravených okruhov a tém. Cirkev je v Českej republike postavená pred ťažkou úlohou hľadať spôsoby a formy, ako prinášať radostnú zvesť Ježiša Krista k ľuďom, ktorí sú od nej už mnoho rokov odlúčení, vôbec ju nepoznajú, alebo ktorí jej už nerozumejú. Aj toto stretnutie vlialo opäť nové sily a impulzy do našej práce, povzbudilo nás a utvrdilo v našom poslaní. Ďakujeme všetkým za ich obetavú prácu, ktorá je inšpiráciou pre ostatných.

Text pripravil: frt. Lukáš Hanúsek SVD


Arcidekanský kostol sv. Antonína v Liberci
Mestská radnica v Liberci
Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.