Aktuality

STRIEBORNÉ JUBILEUM sr. Jány Pavly SSpS v Ríme

Sestra Jána Pavla SSpS (Natália Tóthová), ktorá je momentálne členkou generálneho vedenia Misijnej kongregácie Služobníc Ducha Svätého v Ríme, oslávila v nedeľu 2. júla 2023 dvadsaťpäť rokov svojich rehoľných sľubov. Pred svojím príchodom do Ríma v r. 2022 pôsobila ako provinciálna predstavená Slovenskej provincie a predtým 15 rokov ako misionárka v Ghane.

Jej spolusestry v Ríme sa na jej slávnosť veľmi dobre pripravili a zorganizovali nielen jednu liturgickú udalosť ale oslavu rozdelili do celého dňa. Pripravili liturgiu ranných a večerných chvál, nádherne vyzdobili kaplnku a jedáleň, bohoslužbu spestrili spevmi a prvkami z iných kultúr, uvarili výborný obed a premietli spomienkové pásmo fotografií zo života oslávenkyne, ukončené pozdravmi z jej rodiny a sestier zo Slovenska a Ríma.  

Slávnostnej bohoslužbe v kaplnke ich generálneho domu na Via Cassia v Ríme predsedal P. Peter Dikoš, generálny prokurátor SVD a kazateľom bol P. Marek Vaňuš, provinciálny predstavený SVK provincie. Okrem nich sa na slávnosti zúčastnili aj generálny predstavený SVD, P. Paulus Budi Kleden, rektor z Collegio Verbo Divino, P. Damien Bakoma a iní spolubratia verbisti. Celkovo sa na slávnosti stretlo deväť Slovákov; tri SSpS sestry a šiesti verbisti, ktorí sú momentálne v Ríme.

Spoločná oslava bola nielen prejavom vďaky svätému Trojjedinému Bohu za dar vytrvalosti v misijnom povolaní, ale aj výrazom dobrých vzťahov v rámci Arnoldovej rodiny. Oslávenkyni prajeme hojnosť Božieho požehnania a darov Ducha Svätého do ďalších rokov jej rehoľno-misionárskeho života a vydávania svedectva o Kristovi a jeho láske.  

Text pripravil: P. Peter Dušička SVD

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie