Aktuality

SVETOVÝ DEŇ MIGRANTOV A UTEČENCOV 2023

Cirkev slávi Svetový deň migrantov a utečencov (WDMR) od roku 1914. Je to vždy príležitosť i verejne vyjadriť svoju obavu a osud rôznych skupín zraniteľných ľudí.  Je potrebné sa za nich modliť, pretože čelia mnohým výzvam, no taktiež zvýšiť povedomie o príležitostiach, ktoré ním migrácia, napriek tomu, že je bolestivá pre tých, ktorých sa týka, ponúka.

Svetový deň migrantov a utečencov pripadá každoročne na poslednú septembrovú nedeľu, v roku 2023 ho slávime 24. septembra. Ako názov svojho výročného posolstva si Svätý Otec, pápež František, zvolil slová „Slobodne si vybrať, či migrovať, alebo zostať.“ Pápež František vo svojom posolstve k 109. svetovému dňu migrantov a utečencov 2023 napísal: „Rozhodnutie migrovať by malo byť vždy slobodné, no v mnohých prípadoch, aj v dnešnej dobe, tomu tak nie je. Konflikty, prírodné katastrofy alebo jednoducho nemožnosť žiť dôstojný a prosperujúci život v rodnej krajine nútia milióny ľudí odísť.

Misionári Spoločnosti Božieho Slova prijali starostlivosť o migrantov a utečencov ako pastoračnú prioritu na našej poslednej generálnej kapitule v roku 2018. Vo viacerých krajinách naši spolubratia a laickí partneri pomáhajú tým, ktorí opustili svoje krajiny, rôznymi spôsobmi: pastoračnou starostlivosťou, psychologickým sprevádzaním, získavaním právnych dokumentov, vyučovaním miestnych jazykov, poskytovaním dočasného prístrešia, jedla a ošatenia. Cieľom našej služby migrantom a utečencom je pomôcť im v procese integrácie do novej krajiny, ktorá je teraz ich domovom.

Biblická reflexia

Cudzinec, ktorý sa bude u vás zdržovať, nech je medzi vami ako domorodec. Milujte ho ako seba, veď aj vy ste boli cudzincami v egyptskej krajine. Ja som Pán, váš Boh!“ Lv 19,34

Rozhodnutie migrovať je zložité a hlboko osobné, často spôsobené ťažkosťami a neistotou života. Zodpovednosť za to, ako prijímame migrantov a utečencov a ako s nimi zaobchádzame, však nesú obyvatelia krajín, v ktorých hľadajú útočisko. Slová Svätého písma sú hlasnou výzvou pre celé ľudstvo a pripomínajú nám morálny imperatív zaobchádzať s tými, ktorí prichádzajú medzi nás, so súcitom, dôstojne a spravodlivo.

Biblický úryvok z knihy Levitikus trvá na tom, aby sa migrantom priznával rovnaký rešpekt a práva, ako pôvodným obyvateľom. Tým, že text zakazuje akúkoľvek formu diskriminácie alebo predsudkov na základe miesta pôvodu, nás vyzýva, aby sme sa povzniesli nad svoje predsudky a podali ruku na prijatie tým, ktorí to potrebujú. Tým uznáva základnú pravdu, že každý človek nesie odtlačok Stvoriteľa a je v hlbokom zmysle podobný samotnému Kristovi. Posolstvo tohto verša je nadčasovou pripomienkou našej spoločnej ľudskosti a božskej iskry, ktorá prebýva v každom človeku bez ohľadu na jeho pôvod. Vyzýva nás, aby sme migrantov nevnímali ako cudzincov, ktorých sa treba báť, ale ako spolucestujúcich na ceste životom. V ich tvárach máme rozpoznať Kristovu tvár, ktorá nám pripomína najvyššie prikázanie: milovať blížneho ako seba samého.

Akčný plán pápeža Františka

Pápež František nám ponúkol štvorbodový akčný plán založený na štyroch akčných slovesách: Prijať všetkých prisťahovalcov; chrániť ľudí na cestách; podporovať bratov a sestry migrantov a integrovať migrantov a utečencov.

Bez toho, aby Cirkev schvaľovala nelegálnu migráciu, podporuje ľudské práva všetkých ľudí a ponúka im pastoračnú starostlivosť, vzdelávanie a sociálne služby bez ohľadu na okolnosti vstupu do krajiny a usiluje sa o rešpektovanie ľudskej dôstojnosti všetkých. Zároveň je potrebné spolupracovať s inými mimovládnymi organizáciami a povzbudzovať štáty, aby prijali národnú bezpečnostnú perspektívu, ktorá plne zohľadňuje bezpečnosť a ľudské práva všetkých migrantov, žiadateľov o azyl a utečencov vstupujúcich na ich územie.

Nemenej dôležitou úlohou je poskytnúť migrantom a utečencom sociálnu pomoc: pomoc pri vybavovaní dokumentov na úradoch, zamestnanie, bývanie atď. nemenej dôležitou úlohou je zapojiť sa do dobrovoľníctva – byť dobrovoľníkmi, ktorí pomáhajú rodinám: doučovanie detí, zdieľanie skúseností v osobných záľubách alebo povolaniach, konverzácia v jazyku, sprevádzanie po meste atď. môžeme pomáhať utečencom pri hľadaní prístrešia, jedla a oblečenia. Farníci môžu pomôcť pri hľadaní bezpečnosti, pomôcť ženám a starým ľuďom získať dobrú zdravotnú starostlivosť. Núka sa tu hovoriť i o našej pohostinnosti a prijatí, ktoré farnosti poskytujú novoprichádzajúcim. Tie by mali zahŕňať aktívne úsilie všetkých farníkov. Mali by sme vyvinúť osobitné úsilie, potrebné na spoznávanie kultúr vo svojom okolí a na výmenu návštev tam, kde majú rôzne kultúrne skupiny svoj domov. A zabudnúť nemôžeme ani na právo na náboženskú slobodu – v zmysle viery aj praxe – tá by mala byť zabezpečená všetkým migrantom, žiadateľom o azyl a utečencom, nezávisle od právneho postavenia. Sociálne a profesionálne začlenenie migrantov, žiadateľov o azyl a utečencov do miestnych komunít by sa malo podporovať uznaním ich slobody pohybu a práva vybrať si miesto, kde budú žiť.

Modlitba za Katolícky svetový deň migrantov a utečencov 2023

Milosrdný Bože a Otče všetkých, milióny našich bratov a sestier sú na cestách po celom svete, nie z vlastného rozhodnutia, ale zo zúfalstva. Modlíme sa, aby sme viedli cestu k naplneniu Božej vízie mieru a spravodlivosti pre všetkých, nádeje a lásky pre tých, ktorí sú v pohybe blízko i ďaleko. Modlíme sa za tých, ktorí sú nútení utekať pred násilím, aby našli bezpečie. Modlíme sa za tých, ktorí hľadajú ekonomické príležitosti, aby našli bezpečné živobytie. Modlíme sa za tých, ktorí sa snažia podporovať a chrániť svoje rodiny, aby našli spoločenstvá, ktoré ich prijmú. Modlíme sa za tých, ktorí hľadajú pokoj a nádej, aby sme boli nositeľmi Dobrej zvesti. Modlíme sa, aby všetci migranti, utečenci a vysídlené osoby našli bezpečné a milujúce spoločenstvá a príležitosť rozvíjať sa. Chválime ťa a ďakujeme ti Bože, že z nás vytváraš jednu veľkú rodinu. V tejto veľkej ľudskej rodine vidíme odraz božskej jednoty jedinej Najsvätejšej Trojice, v mene ktorej sa modlíme: Otec, Syn a Duch Svätý. Amen.

Preklad z Catholic Relief Services

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie