Úplne nový misijný kríž v Halenkove

Úplne nový misijný kríž v Halenkove

Pre farnosť Halenkov má nový misijný kríž viacero významov. Nie je len ozdobou, je míľnikom života farnosti, ktorá zažila skutočnú obrodu.

MISIE HALENKOV – september 2017

Farnosť Halenkov privítala misionárov po 72 rokoch. Od roku 2016 ju spravuje páter Ján Rušín SVD.  Duchovné prebudenie a návrat ku kresťanským koreňom sú sprievodným znakom horlivej pastoračnej služby a prejavu veľkej Božej milosti. Mnohí farníci nachádzajú nanovo svoj vzťah ku sviatostiam a k aktívnemu životu v Cirkvi. V tomto roku prijalo sviatosť viac ako 70 birmovancov. Mádež sa aktívne zúčastňovala aj na aktivitách ľudových misií, či už na večerných katechézach, alebo v službe pri detskej sv. omši na ktorej vytvorili veľmi príjemnú atmosféru svojím spevom.

Na znak obnovy a ochoty ďalej rásť bol vo farnosti posvätený celkom nový misijný kríž.

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.