Aktuality

ÚVAHA III. / „Božie slovo zasahuje srdce“

Podcast:

Božie slovo, ktorého sviatok dnes slávime, je skutočne „chlieb náš každodenný“, ako sa modlíme v modlitbe Otče náš; pokrm pre naše myšlienky a svetlo pre naše kroky, ako nám hovoria žalmy. K tomu nás vyzval aj Druhý vatikánsky koncil: „Biblia sa má vrátiť do rúk veriacich, každému veriacemu a v jeho vlastnom jazyku“.

Sviatok Božieho slova sa slávi na začiatku cezročného obdobia, keď nám liturgia predstavuje začiatok Ježišovho verejného života s jeho kázaním. Zhoda s Týždňom modlitieb za jednotu kresťanov vedie pápeža Františka k tomu, aby podčiarkol prvenstvo Božieho slova v živote všetkých kresťanov. Ježiš začína svoju reč tými istými slovami ako Ján Krstiteľ, slovami ktoré sa odvolávajú na dlhú prorockú tradíciu: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo“. Obrátenie sa začína vtedy, keď Božie slovo zasiahne srdce a zmení ho. A podnecuje tých, ktorí ho prijímajú, aby začali nový život. Od toho dňa v „Galilei pohanov“ až dodnes Božie slovo neprestáva prinášať dobrú správu o kráľovstve a zhromažďovať okolo seba mužov a ženy všetkých vekových kategórií a kultúr. A zo všetkých vytvorilo nový ľud.

V ten deň na brehu Galilejského jazera to boli dve dvojice bratov, Šimon a Ondrej, Jakub a Ján, ktorí prijali pozvanie. A Božie slovo – dalo by sa povedať – okamžite prinieslo prvé ovocie: oni – píše evanjelista – „hneď opustili svoje siete, svoju loď, svojho otca a nasledovali ho“. Je potrebné, aby Božie slovo putovalo po cestách sŕdc mužov a žien našej doby. Toľko ľudí v týchto ťažkých časoch čaká na slovo nádeje a útechy. Tak, ako štyria rybári, aj my zanechajme svoje malé siete, svoje malé myšlienky a nechajme sa unášať stále veľkým Ježišovým snom, ktorý nás berie, aby sme hodili svoje siete na šíre more sveta.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie