Aktuality

ÚVAHA V. / „Sila evanjelia“

Podcast:

Markovo evanjelium nám hovorí o prvom dni Ježišovho verejného života v Kafarnaume: tento deň má symbolický význam a dalo by sa povedať, že osvetľuje všetky dni učeníkov. Evanjelista ho opisuje postupnosťou hodín, keď načrtáva začiatok Ježišovej misie s učeníkmi. Na prvý pohľad je jasné, že Ježiš neprišiel kvôli sebe, ale aby zachraňoval ľudí. Len čo Ježiš vstúpil do domu Šimona a Ondreja, dojala ho Petrova stará svokra, vzal ju za ruku a zdvihol ju. Sila tejto ruky starú ženu uzdravila. „A ona ich obsluhovala“ to znamená hneď sa dala do služby. Evanjelista používa termín „diakonia“: uzdravenie vlastne znamená pozdvihnúť sa zo sebastrednosti a dať sa do služby evanjeliu a svojim bratom a sestrám. Apoštol Pavol pripomína sebe i nám: „Lebo hoci som slobodný voči všetkým, stal som sa sluhom všetkých, aby som čím viacerých získal. Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. A všetko robím pre evanjelium, aby som mal na ňom podiel.“ (1 Kor 9,19) Služba evanjeliu a chudobným je odmenou učeníka. Tak to bolo už v ten prvý misijný deň v Kafarnaume. A keď nad Kafarnaumom zapadlo slnko a domy zahalila tma, Ježiš zostal jediným svetlom, ktoré v tomto meste nezhaslo. Chorí a chudobní to pochopili a hrnuli sa k dverám toho domu. Ten dom, vtesnaný medzi domami Kafarnauma, sa prítomnosťou Ježiša a učeníkov premenil na miesto milosrdenstva a zbožnosti, na svätyňu evanjelia. A takým má byť aj naše spoločenstvo: svätyňou evanjelia, domom lásky a milosrdenstva, kde sú všetci vítaní a milovaní, a to bez nároku na odmenu. Ježiš neprestáva zhromažďovať, uzdravovať a oslobodzovať prostredníctvom spoločenstva. A jeho svetlo zostáva stále žiariť, aby nám dávalo nádej.

Ježišov deň sa však neskončil: „Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von,“ píše Marek, a „utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil“. Ježiš čerpal silu z modlitby. Sú to chvíle vášnivých rozhovorov medzi Synom a Otcom. Z modlitby, zo spoločného počúvania Božieho slova, čerpali silu a víziu aj učeníci. A nielen učeníci, ale aj my to máme robiť. Posväcovať svoje dni modlitbou, denne počúvať Božie slovo, a tak sa stretávať s Kristom. Dajme si za úlohu na tento týždeň, povzbudení slovami evanjelia, nájsť si každý deň chvíľu na osobnú modlitbu a čítanie Svätého písma. A takto povzbudení prichádzajme do nášho spoločenstva a nechajme sa povzbudiť tým, čo Pán pre nás skutočne urobil, ako sa nás dotkol, ako nám pomohol alebo ako nás dokonca potešil v danej životnej situácii.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie