Aktuality

ÚVAHA X. / „Vyzdvihnutý muž“

Sme viac ako v polovici pôstnej púte a liturgia, ktorej dnešné slávenie na chvíľu preruší strohosť tohto obdobia, nás vyzýva k „radosti“.

V druhej knihe Kroník autor spája pád Jeruzalema a následné vyhnanstvo v Babylone s nevernosťou ľudu voči Pánovým príkazom. Zlo zväčšuje svoju zlobu, keď mu ľudia svojou ľahostajnosťou dávajú voľný priebeh. Pôstna cesta sa tak stáva vhodnou príležitosťou oslobodiť sa od vlastného sebaklamu a pozdvihnúť oči k ukrižovanému a zmŕtvychvstalému Pánovi.

Starší Nikodém v dnešnom evanjeliu počul od Ježiša viac-menej podobnú odpoveď. Znovuzrodenie preňho znamenalo znovu sa pozrieť hore. Ježiš mu pripomenul starozákonnú epizódu o hadovi, ktorého Mojžiš zdvihol na púšti, aby zachránil život Izraelitom uštipnutým jedovatými hadmi. V tých dňoch sa konali skutočné jatky. Ježiš povedal Nikodémovi: „Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“ Pre evanjelistu Ježiš „vyzdvihnutý“ nie je obrazom, ktorý by vzbudzoval zbytočnú ľútosť alebo naivný súcit; kríž je zdrojom života, zdrojom, ktorý je veľkorysý a neobmedzený, slobodný a hojný: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ Ježiš je zdrojom života, ktorý je štedrý a neobmedzený.

Každému, koho trápi jedovaté uhryznutie dnešných hadov, stačí obrátiť zrak k tomuto „vyzdvihnutému“ mužovi, aby našiel uzdravenie. Sám Ježiš neskôr povie: „Keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“ Spása, podobne ako zmysel života, nepochádza od nás ani z našich ľudských tradícií. Spása je nám daná ako dar. V liste Efezanom Pavol píše: „Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom – milosťou ste spasení“. To je dôvod „radosti“, ku ktorej nás vyzýva liturgia tejto nedele; môžeme sa radovať ako márnotratný syn, ktorý po návrate domov zisťuje, aká nesmierne väčšia je Otcova láska než hriech.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie