Aktuality

ÚVAHA XXI. / „Za koho ma považuješ ty?“

Podcast:

Scéna evanjelia z 21. nedele v Cezročnom období sa odohráva severne od Galilejského jazera, mimo Herodesovej jurisdikcie, a z dohľadu farizejov. Jedná sa o súkromný rozhovor medzi Ježišom a jeho učeníkmi. A naozaj,  je to mimoriadne osobný rozhovor, pretože učeníci v ňom slobodne vyjadrili svoje vlastné presvedčenie.

V priebehu rozhovoru Ježiš kladie postupne dve otázky. Najprv sa pýta: „Za koho ľudia pokladajú Syna človeka?“ (Mt 12, 13). A následne: „Za koho ma pokladáte vy?“. Položením týchto dvoch otázok Ježiš najprv vyzýva učeníkov, aby identifikovali rôzne názory, ktoré o ňom kolujú, a potom dáva učeníkom príležitosť vyjadriť svoje vlastné presvedčenie. Peter odpovedá v mene všetkých slovami: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha!

Pozrime sa na chvíľu na Petra. Keď sme pred dvoma nedeľami sledovali, ako Peter kráča po mori a potom sa začína potápať, mohli sme počuť, ako ho Ježiš napomína: „Ty maloverný, prečo si pochyboval?“ (Matúš 14, 31). Dnes sa pokarhanie mení na chválu: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov.“ (Mt 16, 17). Čo sa zmenilo? Prečo je Peter blahoslavený, šťastný? Je blahoslavený, pretože dokázal otvoriť svoje srdce Božiemu zjaveniu a spoznať v Ježišovi Kristovi Božieho Syna, nášho Spasiteľa. V priebehu dejín sa stále znova kladú tie isté otázky: „Kto je podľa ľudí Syn človeka? A za koho ma pokladáte vy?“ Aj my sme niekedy museli vysvetľovať, kto je pre mňa Ježiš, a čo v ňom spoznávam; prostredníctvom viery prijatej od svedkov (rodičov, katechétov, kňazov, učiteľov, priateľov…) sme dospeli k osobnej viere v Ježiša Krista, ktorej svedkami sme sa stali aj my, pretože to je základné jadro kresťanského povolania.

Len z našej viery a spoločenstva v Ježišovi Kristovi môžeme premôcť moc zla. Kráľovstvo smrti sa prejavuje medzi nami, spôsobuje nám utrpenie a otvára mnohé otázniky. Ale zároveň sa nám sprístupňuje Božie kráľovstvo a zjavuje nádej. A Cirkev, sviatosť Božieho kráľovstva vo svete, postavená na skale viery, ktorú vyznal Peter, nám umožňuje očakávať nádej a radosť večného života. Pokiaľ ľudstvo žije na tomto svete, máme rozdávať nádej – je to naše povolanie. A kým bude potrebné rozdávať nádej, bude potrebné aj poslanie Cirkvi; preto ju brány kráľovstva smrti nikdy nepremôžu, ako nám zaručil Kristus, plne prítomný uprostred svojho ľudu (porov. Mt 16, 18).

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie